首頁(yè) > 中醫文化 > 中醫古籍 > 明朝 > 正文

嬰童百問(wèn)

信息來(lái)源:國醫小鎮發(fā)布時(shí)間:2017/11/15

序一

余讀醫書(shū)而得治天下之道∶人之生也以元氣。元氣傷則病,絕則死。天下之治也以綱紀,綱紀者,國之元氣也,綱紀紊則變,疲則亡。綱紀莫大于進(jìn)賢退不肖,賞善、罰惡,四者明則元氣壯,雖有歡兜、有苗,巧言、令色、孔壬,亦皮膚瘡疥之疾、旋自愈矣,不足憂(yōu)且遷而畏也。小兒醫者,尤當保其元氣者也。嗟乎!為天下而保綱紀如小兒之元氣,天下何足治乎。高平郭定靜之以進(jìn)士作州,不究其用而沒(méi),嘗得是書(shū)于邳,其子坤知蘭田,鏤以傳,余觀(guān)之有感焉,于是乎書(shū)。正德元年丙寅夏六月十八日,賜進(jìn)士出身中憲大夫奉提學(xué)陜西按察司副使和順王云鳳書(shū)于正學(xué)書(shū)院之戒懼齋。

序二

郭君靜之,予同年也,嘗守邳州,百廢具舉。其所藏有嬰童百問(wèn)者,相傳以為魯伯嗣學(xué),奈無(wú)左驗,竟未知其是否。

按醫史錢(qián)乙字仲陽(yáng),宋之明醫也,始以顱囟著(zhù)名,享年八十有二,終于家,其所著(zhù)有嬰孺論百篇。今玩所藏之書(shū),其論證處方,殊為詳備;但中間所稱(chēng),又有葛氏肘后方、千金方,及仁齋直指方、陳氏方,諸方或者乃錢(qián)氏遺意,抑亦魯伯嗣學(xué)之所輯錄者與?靜之既卒,厥子坤知蘭田縣事,家訓,遂繡梓以傳,其善繼善述,方將有所為云。長(cháng)安蕭謙子豫書(shū)。

序三

人受天地之氣以生,純和完懿,固無(wú)不平,而其安全調護之功,必有待其人之所以平之者而后得。況嬰童為人之始,氣猶未定,疾為易感,保而育之者,顧可不知所慎哉。茍不疾焉,是堤而預為之取,則氣之欲其平也難矣,予一日得所謂嬰童百問(wèn)者而讀焉,乃欣然嘆曰∶保嬰之道其盡是乎!古之人神睿明哲,于凡人之所病,無(wú)不洞究而默契之,故其為書(shū),論辨詳審,制合精當。觀(guān)其立名為問(wèn),計目有百,每問(wèn)下必浚之以源,表之以證,對之以療,若將俟問(wèn),預為答之者,參會(huì )眾說(shuō),自成一家,病無(wú)遺載,方有余奇,開(kāi)卷昭然,蒙是發(fā)矣。蓋擴仁之術(shù),不但為已試之案而已。說(shuō)者謂其出于魯伯嗣學(xué)所編,今不復可考,但惜其見(jiàn)之者鮮,遂命工重鋟以廣其傳。夫百病是觸,一元用調,人之所以平之者,固無(wú)不至,而其所以受之天者,未有不復其平矣,是豈無(wú)益之談也哉。先儒曰∶事親者不可不知醫。予則曰∶愛(ài)子者不可無(wú)是書(shū)云。故序。金壇王肯堂宇泰題。

初誕第一問(wèn)

嬰童在胎,稟陰陽(yáng)五行之氣以生成,五臟六腑百骸之體悉具,必借胎液以滋養之,受氣既足,自然分娩,初離母體,口有液毒,啼聲未出,急用軟綿裹指,拭去口中惡汁,雖是良法;然倉卒之際,或有不及如法者。古人有黃連法、朱蜜法、甘草法,用之殊佳,免使惡物咽下,伏之于心,遇天行時(shí)氣,久熱不除,乃乘于心,心主血脈,得熱而散,流溢于胃,而胃主肌肉,發(fā)出于外,故成瘡疹之候,世之長(cháng)幼,無(wú)有可免者。若根據初生拭口之法,得免痘疹之患,或有時(shí)氣侵染,只出膚瘡細疹,易為調理,亦孩童之幸也。楊氏云∶初生拭口不前,惡穢入腹,則腹滿(mǎn)氣短,不能飲乳者,宜用茯苓丸加減治之。又法下胎毒,臨產(chǎn)落草時(shí),濃煎淡豉汁服極好,不可與辰砂、黃連、輕粉等。


朱蜜法

(葛氏肘后方)小兒初生,先用黃連甘草法拭口,吐其惡汁,稍時(shí)更與朱蜜,定魄安神。

朱砂(一大豆許)上細研,以蜜一蜆殼許,和朱砂抹口中,非獨鎮心安神,能解惡毒之物,一生免痘瘡之患。


黃連法

臨月用黃連細切,捶碎綿裹,百沸湯泡拭口。


甘草法

預以甘草細切少許,產(chǎn)臥時(shí)以綿裹沸湯泡盞內,蓋定。收生之際,急以軟綿裹指,蘸甘草汁拭其口,次用黃連法、朱蜜法。


牛黃法

與朱蜜同,少加牛黃,益肝膽,除熱,定精神,止驚邪,辟惡氣,除小兒百病。


茯苓丸

(直指方)治嬰兒初生,其聲未發(fā),急以手拭其口,令?lèi)貉獌舯M,不得下咽,則無(wú)他??;稍遲惡穢入腹,則腹滿(mǎn)氣短,不能飲乳,或胎中受寒,則令兒腹痛不乳。

赤茯苓黃連(冷證去此,加芍藥)枳殼(炒)上等分為末,煉蜜丸如梧子大,每丸乳汁開(kāi)下。

護養法第二問(wèn)

巢氏云∶小兒始生,肌膚未實(shí),不可暖衣,暖甚則令筋骨緩弱;宜頻見(jiàn)風(fēng)日,若不見(jiàn)風(fēng)日。則肌膚脆軟,易得損傷。

當以故絮著(zhù)衣,勿加新綿,天氣和暖之時(shí),抱出日中嬉戲,數見(jiàn)風(fēng)日,則血凝氣剛,肌肉硬密,可耐風(fēng)寒,不致疾??;若藏于帷帳之內,重衣溫暖,譬如陰地草木,不見(jiàn)風(fēng)日,軟脆不任風(fēng)寒。又當薄衣,但令背暖,薄衣之法,當從秋習之,不可以春夏卒減其衣,否則令中風(fēng)寒,所以從秋習之者,以漸稍寒,如此則必耐寒,冬月但著(zhù)兩薄襦,一復裳,可耐寒,若不忍見(jiàn)其寒,當略加耳,若愛(ài)而暖之,適所以害之也。又當消息,無(wú)令出汗,如汗出則表虛,風(fēng)邪易入也。晝夜寤寐,常當慎之。其乳哺之法,亦當有節,不可過(guò)飽;或宿滯不化,當用消乳丸化積溫脾等劑治之。陳氏所謂忍三分寒,吃七分飽,頻揉肚,少澡洗,及要背暖肚暖足暖,要頭涼心胸涼,亦至論也。


消乳丸

(又名消食丸)治宿食不消。巢氏云∶宿食不消,脾胃冷故也。小兒乳哺,飲食生冷過(guò)度,冷氣積于脾胃。胃為水谷之海,脾氣磨而消之,胃氣調和,則乳哺消化。脈沉者,傷食不化故也。

縮砂仁陳皮京三棱(煨)蓬莪術(shù)(煨)神曲(炒)麥(炒,各半兩)香附子上為末,面糊丸如麻子大,食后白湯送下。

噤風(fēng)撮口臍風(fēng)第三問(wèn)

初生噤風(fēng)、撮口、臍風(fēng),三者一種病也。噤風(fēng)者,眼閉口噤,啼聲不出,舌上聚肉如粟米狀,吮乳不得,口吐白沫,大小便皆通,蓋由胎中感受熱氣,流毒于心脾,故形見(jiàn)于喉舌間也,抑亦生下復為風(fēng)邪擊搏所致,自盈月至百二十日見(jiàn)此,名曰犯風(fēng)噤,根據法將護,防于未然,則無(wú)此患。撮口者,面目黃赤,氣息喘急,啼聲不出,蓋由胎氣挾熱,兼風(fēng)邪入臍,流毒心脾之經(jīng),故令舌強唇青,聚口撮面,飲乳有妨,若口出白沫,而四肢冷者,不可救,其或肚脹,青筋吊腸卵疝,內氣引痛,皆腸胃郁結不通致之,治法貴乎疏利,撮口最為惡候,一臘內見(jiàn)之尤急。臍風(fēng)者,斷臍之后,為水濕風(fēng)冷所乘,風(fēng)濕之氣,入于臍而流于心脾,遂令肚脹臍腫,身體重著(zhù),四肢柔直,日夜多啼,不能吮乳,甚則發(fā)為風(fēng)搐,若臍邊青黑,撮口不開(kāi),是為內搐不治,爪甲黑者即死,其或熱在胸堂,伸引努氣,亦令臍腫,可與千金龍膽湯。如前三者,受病之源,非一朝一夕,大抵里氣郁結,壅閉不通,并用取下胎毒,天麻丸、定命丹、朱銀丸之類(lèi),可量與之。

千金論云∶小兒始生,其氣尚盛,若有微患,即須下之,若不時(shí)下,即成大疾,疾成則難療矣,紫霜丸可量與之;治風(fēng)噤,用控痰散,吐風(fēng)痰,不若用甘草湯,吐痰極穩,然后和胃益脾散加減用,又用辰砂膏利驚即愈;或手握拳,禁口不開(kāi)者不治。又撮口用僵蠶膏,敷唇口中,或甘草湯、撮風(fēng)散。治臍風(fēng)用瓜蒂散。湯氏治嬰兒因剪臍傷于外風(fēng),致臍瘡不干,用白礬龍骨為末,少許敷之,又用舊綿少許,燒灰為末,干摻之效。議曰∶斷臍不盈尺,一臘之內,隨其根蒂自腐,實(shí)者深之,弱者淺之,淺深之理,以其稟賦得之。初生之兒,有熱在胸堂,則頻伸引,呃呃作聲,努脹其氣,抑入根本之中,所以臍突腫赤,虛大可畏,無(wú)識之者,將謂斷臍不利而使之然者,非也,此乃由胎中母多驚悸,或因食熱毒之物所作,宜與大連翹飲子,其熱自散,其臍歸本,不必以藥敷之,此證亦宜早治,久則難療也。又有一法,小兒臍風(fēng)撮口,初生七日內,患此證者,百無(wú)一生,如坐視其斃者,良可憫焉,此法極驗,世罕有知者,凡患此證,看兒齒齦上有小泡子如粟米狀,以溫水蘸熟帛,裹指擦破,即開(kāi)口便安,不用服藥,亦良法也。安臍散,治臍中汁出,或赤腫,用白石脂末,日三度敷之;或油發(fā)灰、或當歸末敷,亦佳。


千金龍膽湯

治胎驚,月內氣盛發(fā)熱,臍風(fēng)撮口壯熱,血脈盛實(shí),四肢驚掣,發(fā)熱大吐,及變蒸不解,中客人鬼氣,并諸驚癇,悉皆治之,十步以下,皆可服之,及有氣者,加人參、當歸、如龍膽數,一百日童加三銖,一歲加五錢(qián)。

龍膽草鉤藤柴胡黃芩桔梗芍藥茯苓甘草(各五錢(qián))蜣(二枚,去翅足炙)大黃(煨,二錢(qián)半)上散,每服二錢(qián),水一盞,煎半盞服之,以漸加服,得利即止。直指方加防風(fēng)、麥門(mén)冬以導心熱,黃芩減半,北棗煎服,去蜣亦可。


天麻丸

治因斷臍后為水濕風(fēng)冷所乘,入于臍,流于心睥,遂令肚脹臍腫,四肢柔直,日夜多啼,不能吮乳。

此藥利驚化痰。凡釣腸、鎖肚、撮口、并宜服之。

南星(炮,二錢(qián))白附子(炮)牙硝天麻五靈脂全蝎(焙,各一錢(qián))輕粉(五分)巴霜(一字)上為末,糊丸麻子大,每服三丸,薄荷、生姜煎湯下。


定命丹

治急驚天釣撮口,通利痰熱。

全蝎(七個(gè))天麻南星(炮)白附子(各二錢(qián)半)朱砂青黛(各一錢(qián)半)輕粉麝香(各五分)片腦(一字)上為末,粟米糊丸綠豆大,每服一丸,荊芥、薄荷湯化下,先研半丸,吹入鼻中。一方無(wú)片腦。


朱銀丸

治臍風(fēng)壯熱痰盛,翻眼口噤,取下胎中蘊受之毒;亦治驚積,但量情用之。一方無(wú)積字。

水銀(一錢(qián),蒸棗肉,研如泥)白附子(一錢(qián)五分)全蝎(一錢(qián))南星(一錢(qián))朱砂(一錢(qián))天漿子(去殼)牛黃蘆薈(各一錢(qián)二分)鉛霜(五分,和水銀研)片腦(一字)麝(五分)直僵蠶(炒,七個(gè))上為末,粟米糊丸芥子大,每服一丸,薄荷湯下,如未通利,加至二、三丸。


紫霜丸

治變蒸發(fā)熱不解,并傷寒溫壯,汗后不歇,胸中有痰癖,乳哺不進(jìn),乳則吐,先寒后熱者;又治食積,乳哺失節,宿滯不化,或因食而發(fā)癇,大便酸臭,并宜服之。

代赭石(,醋淬七次)赤石脂(各一錢(qián))杏仁(五十枚,去皮尖)巴豆(三十枚,去皮膜心,出油)上先將杏仁、巴霜入乳缽內,細研如膏,卻入代赭、石脂末研勻,以湯浸蒸餅為丸,如粟米大,一歲服五丸,米飲吞下,一二百日內兒三丸,乳汁下,更宜量其虛實(shí)加減,微利為度。此藥兼治驚痰諸疾,雖下不致虛人。


消食丸

常服寬中快氣,消乳食,正顏色。

宿砂陳皮三棱莪術(shù)神曲麥(炒,各半兩)丁香(一分)香附子(米汁浸)枳殼(炒)檳榔烏梅(各十兩)上為末,面糊丸如綠豆大,空心紫蘇湯下二十丸至三十丸。


控痰散

治風(fēng)噤,先用控痰散吐風(fēng)痰,次與益脾散和胃,又與辰砂膏利驚即愈?;蚴治杖?,禁口不開(kāi)者不治。

蝎尾銅青(各五分)朱砂(一錢(qián))膩粉(一字)麝香(少許)上為末,每服一字,茶清調下,或用后甘草湯吐痰亦可。


甘草湯

治撮口,取吐風(fēng)痰。

甘草(生,一錢(qián))上銼煎服,令吐出痰涎,卻以豬乳點(diǎn)入口中瘥。


益脾散

白茯苓人參草果(煨)木香甘草陳皮濃樸(姜制)蘇子(炒)上等分為末,每二錢(qián),姜棗煎服。


辰砂膏

治眼閉口噤,啼聲不出,吮乳不得,口吐白沫,大小便皆通。

辰砂(三錢(qián))硼砂(一錢(qián))馬牙硝(一錢(qián))玄明粉(二錢(qián))全蝎(五分)真珠末(五分)麝香(一字)上為末,和畢,用好油紙封裹,自然成膏,每服一豆粒許,諸驚金銀箔、薄荷煎湯下,潮熱甘草湯下,或用乳汁調敷乳上,令兒吮下。


蔥號散

治初生小兒七日不小便。

蔥白(三四寸)人乳(不拘多少)上同搗如泥,抹兒口內,即吃乳。


蠶號散

治初生小兒七日不食乳,名撮口。

僵蠶(四個(gè),去咀略炒)茯苓(少許)上為末,蜜稠調,抹兒口內。


僵蠶膏

治撮口。

赤腳蜈蚣(半條,炙)鉤藤(一錢(qián))朱砂(一錢(qián))直僵蠶(焙,一錢(qián))全蝎梢(一錢(qián))麝香(一字)上末,每服一字,取竹瀝調下。竹瀝解熱。


撮風(fēng)散

治撮口。

直僵蠶(二枚,去咀,略炒)上為末,蜜調,敷唇口中。


瓜蒂散

治小兒三歲,忽發(fā)心滿(mǎn)堅硬,腳手心熱,則變?yōu)辄S,若不急治,害人甚速;臍風(fēng)撮口,吹入鼻內,啼則可醫。

瓜蒂(七個(gè))赤小豆(七粒)秫米(七粒)上為末,用一豆許,吹兩鼻內,令黃水汁出,殘藥未盡,水調服之,得吐黃水即瘥。一方∶瓜蒂一兩、赤小豆四兩為末,每服一錢(qián),溫水調下,藥下便臥,即當有吐,以吐為度,吐出黃水為妙。


大連翹飲子

治瘡疹壯熱,小便不通,諸般瘡癤,丹毒臍風(fēng)。

連翹瞿麥荊芥木通當歸防風(fēng)赤芍藥柴胡滑石蟬蛻甘草(炙,各一錢(qián))山梔仁黃芩(各五分)上銼細,每服二錢(qián),加紫草煎溫服,熱甚加大黃,更詳證加減。


安臍散

小兒斷臍后,便敷之。

赤腳蜈蚣(一寸,炙)羚羊角(一錢(qián),略燒存性)乳發(fā)(一團,燒存性)雀甕(三枚)麝香(少許)上為末,斷臍后敷于臍上。


定命散

治初生兒口噤不開(kāi)。

蟬蛻(十四個(gè),去咀腳)全蝎(十四個(gè),去毒)上為細末,入輕粉少許和勻,用乳汁調,乳前服少許。

脈法第四問(wèn)(無(wú)方)

仲陽(yáng)云∶小兒脈法∶脈亂不治。氣不和,弦急。傷食,沉緩虛。驚促急。風(fēng)浮,冷沉細。水鏡訣∶夫以陰陽(yáng)運命,男女成形,已分九竅四肢,乃生五臟六腑,位分三部,逆順難明,若憑寸口之浮沉,必乃橫亡于孩子,須明虎口,辨別三關(guān),消詳用藥,必無(wú)差誤。未至三步,看男左女右,虎口第二指根,第一節名初關(guān),一名風(fēng)關(guān),若脈見(jiàn)初交??;第二節為中關(guān),又名氣關(guān),脈見(jiàn)病深重;第三節為末關(guān),又名命關(guān),脈見(jiàn)死不治。三關(guān)青,是四足驚;三關(guān)赤是水驚;三關(guān)黑是人驚;紫色瀉利,黃色雷驚;三關(guān)有通度脈,是極驚之證,必死;余病可治?;蚯嗷蚣t,有紋如線(xiàn)一直者,是乳食傷脾,及發(fā)驚熱;左右一樣者,是驚與積齊發(fā)。有三條或散,是肺生風(fēng)痰,或似之聲。有赤是傷寒及嗽,如紅火是瀉,有黑相兼主下痢,紅多白痢,黑多赤痢。有紫相兼,加渴不虛?;⒖诿}紋亂,乃氣不和也,青驚積,青黑發(fā)慢驚。

脈入掌乃內吊。指紋曲里,風(fēng)盛;彎外,食積上蒸。此論三歲以上脈法。小兒一歲至二歲,看虎口,更用指按高骨,乃一指分三關(guān),定其息數呼吸,八至為平脈,九至不安,十至危困。短長(cháng)大小,各有邪干∶浮主風(fēng)生,數主有驚;沉遲主虛冷;實(shí)主有熱;緊是癲癇;洪主熱盛;沉細主腹痛;沉緩主虛瀉;微遲有積有蟲(chóng);遲澀主胃脘不和;沉主乳化難;沉細主乳食結;緊弦主腹熱痛;牢實(shí)主大便秘;沉而數者骨中有熱;弦長(cháng)是鬲肝有風(fēng);緊數驚風(fēng),四肢掣戰;浮洪胃口有熱;沉緊主腹痛不歇;虛濡有氣,又兼慢驚;芤多痢,大便有血。四歲用一指按虛實(shí);五歲六歲用一指滾轉,尋三部平正,關(guān)上為準;七歲八歲,稍移指少許,尋三部;九歲十歲次第根據三關(guān)部位尋??;十一十二歲亦同十歲看;十四步、十五歲,方根據大方脈部位診視。凡看脈,先定浮、沉、遲、數,陰、陽(yáng)、冷、熱,皆根據大方也,沉遲為陰,浮數為陽(yáng)。

更兼看面部,青色主驚風(fēng),白色主虛瀉,赤色主痰熱,黑色病勢難當,黃色是脾家疳積。以此相參,察其病源,審度治療,必無(wú)疏失矣。

變蒸第五問(wèn)

巢氏云∶小兒變蒸者,以長(cháng)血氣也。變者上氣,蒸者體熱巢氏云上多變氣。仲陽(yáng)云∶變者易也。又生變蒸者,自?xún)榷L(cháng),自上而下,又身熱。故以生之日后至三十二日一變,每變畢,即覺(jué)性情有異于前。何者?長(cháng)生臟腑意智故也。何謂三十二日長(cháng)骨添精神?人有三百六十五骨,以象天數,以應期歲,以分十二經(jīng)絡(luò );故初生至三十二日,一變生癸,屬足少明經(jīng)腎臟,藏精與志。至六十四日,二變一蒸生壬,屬足太陽(yáng)經(jīng)膀胱腑,其發(fā)耳與KT冷,腎與膀胱合,俱主于水,天一生水,地六成之。至九十六日,三變生丁,屬手少陰經(jīng)心臟,藏神,其性為喜。至一百二十八日,四變二蒸生丙,屬手太陽(yáng)經(jīng)小腸腑,其發(fā)汗出而微驚,心與小腸合,主火,地二生火,天七成之。至一百六十日,五變生乙,屬足厥陰經(jīng)肝臟,藏魂,喜哭。至一百九十二日,六變三蒸生甲,屬足少陽(yáng)經(jīng)膽腑,其發(fā)目不閉(一本作開(kāi))而赤,肝與膽合主木,天三生木,地八成之。至二百二十四日,七變生辛,屬手太陰肺臟,藏魄,主聲。至二百五十六日,八變四蒸生庚,屬手陽(yáng)明經(jīng)大腸腑,其發(fā)膚熱而汗或不汗,肺與大腸合主金,地四生金,天九成之。至二百八十八日,九變生巳,屬足太陰經(jīng)脾臟,藏意與智。至三百二十日,十變五蒸生戊,屬足陽(yáng)明經(jīng)胃腑,其發(fā)不食腸痛而吐乳,脾與胃合主土,天五生土,地十成之。又手厥陰經(jīng)心包絡(luò )為臟,手少陽(yáng)經(jīng)三焦為腑,此一臟一腑,俱無(wú)形狀,故不變而蒸也。前十變五蒸,乃天地之數以生成之,此后始生齒能言,知喜怒,故云始全也。太倉云∶氣入四肢,長(cháng)碎骨。于十變后六十四日為一大蒸,計三百八十四日,長(cháng)其經(jīng)脈手足,手受血,故能持物,足受血,故能行立。經(jīng)云變且蒸,謂蒸畢而足一歲之日有余也。師曰∶不汗而熱者,發(fā)其汗,大吐者微止,不可別治。又六十四日,為二大蒸。計四百四十八日。又一百二十八日,為三大蒸,共計五百七十六日,變蒸既畢,兒乃成人也。變者變生五臟也,蒸者蒸養六腑也,所以成人。變者上氣,蒸者體熱,每經(jīng)一變一蒸,情態(tài)即異,輕則發(fā)熱微汗,其狀似驚,重則壯熱,脈亂而數,或吐或汗,或煩啼燥渴,輕者五、六日解,重者七、八日解,其候與傷寒相似。亦有變蒸之余,續感寒邪者,但變蒸則耳冷KT冷,上唇發(fā)泡,狀如濁珠,若寒邪搏之,則寒熱交爭,腹中作痛,而啼叫之聲,日夜不絕。變者易也,蒸于肝則目眩微赤,蒸于肺則嚏嗽毛聳,凡五臟六腑,筋脈骨節,皆循環(huán)各有證應。其治法∶和平之劑微表,實(shí)熱者微利之,或不治亦自愈,可服紫霜丸一丸或二丸,并黑散子、柴胡湯。變蒸者有寒無(wú)熱,并吐瀉不乳多啼者,當歸散、調氣散主之。變蒸之外,小兒如常,體貌情態(tài),自然端正,鼻內喉中,絕無(wú)涎涕,頭如青黛,唇似朱鮮,臉腮如花映竹,情意若天凈月明,喜引方笑,似此平安。議曰∶人得中之道,以為純粹,陰陽(yáng)得所,剛柔兼濟,氣血相和,百脈相順,所以心志益通,精神俱備,臟腑充實(shí),形體固壯。凡觀(guān)嬰孩顱囟固合,睛黑神清,口方背濃,骨粗臀滿(mǎn),臍深肚軟,齒細發(fā)黑,聲洪睡穩,此乃受氣充足,稟賦得中,而無(wú)疾也。


紫霜丸

治證詳見(jiàn)第三問(wèn)。

代赭石(,醋淬七次)赤石脂(各一錢(qián))杏仁(五十粒,去皮尖)巴豆(三十粒,去皮膜心,出油)上先將杏仁、巴霜入乳缽內,細研如膏,卻入代赭、石脂末研勻,以湯浸蒸餅,為丸如粟子大,一歲服五丸,米飲湯下;一、二百日內兒,三丸乳汁下;更宜量其虛實(shí)加減,微利為度。此藥兼治驚痰諸疾,雖下不致虛人。


紫陽(yáng)黑散

治變蒸,解利熱氣。

麻黃(一兩,不去節)大黃(五錢(qián))杏仁(去皮尖,二錢(qián)半)上三味,同一處搗和,略燒存性,再以杏仁少許,研膏和之,密器盛貯,每用一豆許,乳汁調下。


柴胡湯

治變蒸,骨熱心煩,啼叫不已。

人參甘草(微炙)麥門(mén)冬(去心,各二錢(qián))龍膽草防風(fēng)(各一錢(qián))柴胡(三錢(qián))上銼散,每服三錢(qián)煎服。


當歸散

治變蒸,有寒無(wú)熱。

當歸(二錢(qián))木香官桂(辣者)甘草(炙)人參(各一錢(qián))上銼散,每服二錢(qián),姜、棗煎服。


調氣散

治變蒸,吐瀉不乳,多啼慢驚欲發(fā)。

木香香附子人參桔皮藿香甘草(炙,各一錢(qián))上為末,每服二錢(qián),姜、棗煎服。

肺臟第十一問(wèn)

肺盛復有冷風(fēng),胸滿(mǎn)短氣,氣急喘嗽上氣,當先散肺,后發(fā)散風(fēng)冷,散肺,瀉白散主之。肺只傷寒,則不胸滿(mǎn)。肺熱則手掐眉眼鼻面,甘桔湯主之。肺虛熱,唇深紅色,治之散肺虛熱,少服瀉白散。肺臟怯,唇白色,當補肺,阿膠散主之。若悶亂氣粗,喘促哽氣者難治,肺虛損故也。脾肺病久,則虛而唇白,脾者肺之母也,母子皆虛,不能相營(yíng),故曰怯。肺主唇,白而光澤者吉,白如枯骨者死。肺病春見(jiàn),肺臟勝肝,當補腎肝,治肺臟,肝怯者受病也。補肝腎,地黃丸;治肺,瀉白散主之。肺病見(jiàn)春,旺肺勝肝,當瀉肺,輕者肺病退,重者目淡青,必發(fā)驚,更有赤者當搐,為肝怯,當目淡青色也。


瀉白散

見(jiàn)第八問(wèn)。


甘桔湯

治風(fēng)熱毒瓦斯上攻,咽喉疼痛,喉閉腫塞妨悶,及肺壅咳嗽,咯唾膿血,胸滿(mǎn)振寒,咽干而渴,時(shí)出濁沫,氣血腥臭,久久吐膿,狀如米粥,又治傷寒咽痛。

桔梗(二兩)甘草(一兩)上為粗末,每服二錢(qián),水一盞,煎至七分,去滓,食后溫服,加荊芥、防風(fēng),名如圣湯;熱甚加羌活、黃芩、升麻。


阿膠散

治嗽,肺無(wú)津液,喘急,肺虛者,咳而哽氣,喉中有聲。

阿膠(一兩半,蛤粉炒)鼠粘子(二錢(qián)半,炒香)馬兜鈴(半兩,焙)甘草(一錢(qián),炙)杏仁(七個(gè),去皮尖)糯米(一兩)上為末,每服二錢(qián),水一盞,煎六分,食后溫服。


地黃丸

見(jiàn)第八問(wèn)。

腎臟第十二問(wèn)

腎虛,兒本虛怯,由胎氣不成,則神氣不足,目中白睛多,其顱即解,囟開(kāi),面色白,此皆難養,縱長(cháng)不過(guò)八八之數,若姿于色欲,多不過(guò)四旬而亡,或有因病而致腎虛者非也。又腎氣不足則下竄,蓋骨重惟欲墜下而縮身也。腎水陰也,腎虛則畏明,皆宜補腎,地黃丸主之。腎病見(jiàn)夏,水勝火,腎勝心也,當治腎,輕者病退,重者悸劫,當搐也。


地黃丸

見(jiàn)第八問(wèn)。


面上證氣色總見(jiàn)第十三問(wèn)(無(wú)方)

左腮為肝,右腮為肺,額上為心,鼻上為脾,下頦為腎,赤者熱也,隨證治之,此仲陽(yáng)之至論也??谧h所謂五位氣色總見(jiàn)者∶其藍青色者,乃驚積不散,欲發(fā)風(fēng)候。其火紅色者,痰積壅盛,驚悸增進(jìn)。其黃土色者,食積癥傷,欲作疳疾痞癖。其色白者,大腸滑泄,水谷不分,欲作吐利。其黑色者,臟腑欲絕,其疾危惡,其兒不久也。又有面部形色∶額有青色,主驚風(fēng)欲發(fā),紅主大熱。印堂青色,初入驚并瀉,紅主大驚夜啼,黑主客忤。山根青至,主二次驚,青色主瀉后發(fā)躁,黑色及黃甚主死。年壽平陷者主夭,青主發(fā)熱生驚,黑主利死,紅主燥死,微黃曰平,黃甚主霍亂死。鼻準微黃曰平,黃甚為土動(dòng)死候,黑赤危甚。人中黑,主蛔蟲(chóng)咬,患久唇反者死,短縮者因利死。邊旁黃主胃逆,青色主下利。正口紅者平,干燥脾熱,白主失血死,黃有積,青因驚風(fēng)死。黑氣繞口者死。承漿青因飲食時(shí)被驚,黃主吐逆,赤主血痢,赤黑主驚風(fēng)。兩眼黑睛黃有熱,白睛黃食積不化、疳、蛔,白睛青肝風(fēng)驚,黑睛黃傷寒。眉上青吉,忽紅主煩躁夜啼,黃主霍亂,久病紅者死。風(fēng)氣二池青主風(fēng)候,紫主吐逆,又發(fā)熱,黃吐逆,紅主煩躁夜啼。兩顴赤色,肺有客熱。兩太陽(yáng)青,主二次受驚。青自太陽(yáng)入耳者死,紅主血淋。兩瞼青主客忤,黃主痰溢,赤主風(fēng)熱。兩頰赤主傷寒,左赤心熱口瘡,右赤肺熱,黃主有積,紅主血淋。兩頤青主吐蟲(chóng)。兩金匱青,主第三次驚,生風(fēng)。黑繞口二日死。青連目入耳七日死。兩風(fēng)門(mén)紅主風(fēng)熱,黑主疝,青水驚,黑從眉入耳當日死。唇黑不食者死。又面青眼青肝之病,面赤心之病,面白肺之病,面黃脾之病,面黑腎之病,五臟各有所主??捶A受盈虧,胎氣虛實(shí),陰陽(yáng)補瀉,當救其失,臟腑表里,若能辨其標本,則神圣工巧,自然得矣。

發(fā)搐第十四問(wèn)

仲陽(yáng)云∶驚癇發(fā)搐,男發(fā)搐,目左視無(wú)聲,右視有聲;女發(fā)搐,目右視無(wú)聲,左視有聲,相勝故也。早晨發(fā)搐,因潮熱,寅卯辰時(shí),身體壯熱,上視手足動(dòng)搖,日內生涎,項頸急,此肝旺,當補腎治肝。補腎,地黃丸;治肝瀉青丸主之。日午發(fā)搐,因潮熱,巳午未時(shí)發(fā)搐,心神驚悸,目上視,白睛赤色,牙關(guān)緊,口內生涎,手足動(dòng)搖,此心旺也,當補肝治心。治心,導赤散、涼驚丸;補肝,地黃丸主之。日晚發(fā)搐,因潮熱,申酉戌時(shí)不甚搐而喘,目微斜視,身體似熱,睡露睛,手足冷,大便淡黃水,是肺旺,當補脾治心治肝。補脾,益黃散;治肝,瀉青丸;治心,導赤散主之。夜間發(fā)搐,因潮熱,亥子丑時(shí)不甚搐而臥不穩,身體溫壯,目睛緊斜視,喉中有痰,大便白色,乳食不消,多睡不省,不納津液,當補脾治心。補脾,益黃散;治心,導赤散、涼驚丸主之。凡急驚欲發(fā),先看握拳,指內陰順,指外陽(yáng)順,男左女右搐,須令全用藥通關(guān),大忌悶涎入肺,逆入心經(jīng),不能言語(yǔ),即與涼心鎮驚下痰藥始安,如逆搐者便不可救。

若因吐瀉后變證,卻難調治。大凡此證,要看握拳逆順,若搐順則易調理,搐逆恐其復潮,先用通關(guān)散拈兒,保命丹、省風(fēng)湯,后用疏風(fēng)化痰退熱等藥,便可無(wú)事。又有驚風(fēng)搐搦,吐瀉多啼,急搐眼微有淚,面紅則難瘥。愛(ài)哭心中聚涎,臉有紅筋,乃是癇疾。指亂青紋,疾病又傳,此乃下驚風(fēng)鎮墜太過(guò),風(fēng)疾不散,與氣相逆,搐不能定,當下轉氣疏風(fēng)藥,溫膽湯加酸棗仁服,次省風(fēng)湯化蘇青丸。又有急驚偏搦,面青背冷,男左女右不妨,男右女左難治,如手心冷汗,搐眉搐肚,終日終夜不定者,名真搐,兩眉都動(dòng),此乃掣證,不惟定搐,亦要順氣,當下參湯平其胃氣,卻進(jìn)川烏全蝎等藥,并順氣藥亦要斡旋。仲陽(yáng)論傷風(fēng)后發(fā)搐∶若傷風(fēng)后得之,口中氣出熱,呵欠煩悶,手足動(dòng)搖,當發(fā)散,大青膏主之。傷食后發(fā)搐∶若傷食后得之,身體溫,多睡多唾,或吐,不思飲食而發(fā)搐,當先定搐,搐退白餅子下之,后服安神丸。又百日內發(fā)搐,真者不過(guò)三兩次必死,假者頻發(fā)不為重,真者內生驚癇,假者外傷風(fēng)冷,蓋血氣未實(shí),不能勝任,乃發(fā)搐也。欲知假者,口中氣出熱也,治宜發(fā)散,大青膏主之,仍用涂囟浴體法,珍珠丸下痰即定;有熱不大便者,七寶洗心散、寬熱散,下之即效;卻用截風(fēng)定搐,天麻防風(fēng)丸、龍齒散、鉤藤散等劑調理;有熱瘡疥,或不語(yǔ),防風(fēng)通圣散、大連翹湯皆可服。


瀉青丸

見(jiàn)第八問(wèn)。


導赤散

見(jiàn)第八問(wèn)。


涼驚丸

(潮熱口內涎,手足動(dòng)搖,此心旺也。)治驚疳有熱發(fā)搐,心神驚悸,目上視,面赤色,牙關(guān)緊。

黃連(末,五分)龍腦(一錢(qián))龍膽(三錢(qián))防風(fēng)(三錢(qián))青黛(三錢(qián))鉤藤(二錢(qián))牛黃(一字)麝香(一字)上同研,面糊丸粟米大,每服三、五丸至一、二十丸,煎金銀湯送下。


地黃丸

見(jiàn)第八問(wèn)。


益黃散

見(jiàn)第八問(wèn)。


通關(guān)散

治諸風(fēng)搐搦,關(guān)竅不通,皆由痰塞中脘留滯百節所致。痰之所以潮塞者,氣使實(shí)之。

南星(炮,一錢(qián))麝香(一字)豬牙皂(一梃,略燒存性)赤蜈蚣(一條,炙)直僵蠶(一錢(qián))上為末,以手點(diǎn)姜汁,蘸藥少許擦牙,或用物引,滴入藥兩三點(diǎn),涎出自開(kāi)。與后十九問(wèn)開(kāi)牙散通用。


嚏關(guān)散

生半夏(一錢(qián))皂角(半錢(qián))上為末,用一豆許,用管子吹入鼻立醒。


開(kāi)關(guān)如圣散

赤蜈蚣(一條,中分為兩片,各用蔥汁浸一宿焙干)全蝎(一個(gè),亦中分為兩片,各記左右,以二物分兩處)上各為末,左眼翻,左手搐,以下藥末搦入左鼻孔;右眼翻,右手搐,以上藥末搐入右鼻孔;雙眼翻,雙手搐,兼之。


至圣保命丹

治小兒胎驚內釣,腹肚緊硬,眠睡不安,夜多啼哭;及治急慢驚風(fēng),目眼上視,手足抽掣,不省人事,悉皆主之;冷證用此。

全蝎(十四個(gè),去尾)防風(fēng)(二錢(qián))白附子(一錢(qián))炮南星(一錢(qián),有熱用膽星)蟬蛻(一錢(qián))僵蠶(去絲炒)天麻(二錢(qián))朱砂(一錢(qián))麝香(半錢(qián))金箔(十片)有熱證加牛黃、冰片、硼砂各少許。

上為末,粳米糊丸,每?jì)勺魉氖?,常服鎮心安神化痰,除一切驚風(fēng)諸證。湯,臨時(shí)換。一方加人參、白茯苓二錢(qián)。


省風(fēng)湯

治驚風(fēng)口噤,筋脈攣急,抽掣疼痛,風(fēng)盛痰實(shí),旋暈僵仆,頭目眩,胸膈煩滿(mǎn),恍忽不定,神志昏憒。

天南星(生用)防風(fēng)(去蘆,各四兩)甘草(生用)半夏(米泔浸一宿)黃芩(去粗皮,各一兩)上咀,每服二錢(qián),生姜一片,煎去滓,不拘時(shí)服。


溫膽湯

治驚悸煩躁不得眠。

半夏枳實(shí)(各二錢(qián)半)茯苓(半兩)桔紅甘草(各一錢(qián)半)酸棗仁(去殼,二錢(qián)半)腹疼加芍藥上咀,每服一錢(qián),入竹茹少許,姜、棗煎服。


白餅子

(即玉餅子)治小兒夾食傷寒,其證發(fā)熱嘔吐,亦有肚疼者,噯氣,辨得分曉,先用此藥一服,推下食積,卻用平和藥發(fā)散調治,如惺惺散、加減參蘇飲皆可服,卻不可服冷藥。

滑石末(一錢(qián))輕粉(半錢(qián))半夏末(一錢(qián))南星末(一錢(qián))巴豆(廿四個(gè),去皮膜,用水一升煮干,研細)上三味搗羅為末,入巴豆粉,次入輕粉,又研勻,卻入余者藥末,如法令勻,糯米粉丸,如綠豆大,量小兒虛實(shí)用藥,三歲以下,每服三丸至五丸,空心紫蘇湯下,忌熱物;若三、五歲兒壯實(shí)者,不以此拘,加至二十丸,以利為度。


安神丸

治驚。

人參茯神麥門(mén)冬干山藥龍腦(各二錢(qián))龍齒(一錢(qián))朱砂甘草寒水石末(各半錢(qián))金箔上為末,蜜丸雞豆大,燈心湯調下。


大青膏

見(jiàn)第八問(wèn)。


蘇青丸

見(jiàn)第六十問(wèn)。


浴體法

天麻末(二錢(qián))全蝎(去毒,為末)朱砂(各半錢(qián))烏蛇肉(酒浸,焙干)白礬(各二錢(qián))麝香(一字)青黛(三錢(qián))上同研勻,每用三錢(qián),水三碗,桃枝一握,葉五、七枚,同煎至十沸,溫熱浴之,勿浴背。


涂囟法

麝香(一字)蝎尾(去毒,為末,半錢(qián),一作半字)薄荷葉(半字)牛黃末青黛末(各一字)上同研,用熟棗肉劑為膏,新綿上涂勻,貼囟上,四方可出一指許,火上炙,手頻熨,百日內外小兒,可用此涂浴法。


珍珠丸

見(jiàn)第十八問(wèn)。


七寶洗心散

見(jiàn)第三十七問(wèn)及第二十問(wèn)。


寬熱散

見(jiàn)第五十問(wèn)。


天麻防風(fēng)丸

見(jiàn)第五十四問(wèn)。


惺惺散

見(jiàn)第五十問(wèn)。


龍齒散

見(jiàn)第三十問(wèn)。


鉤藤散

見(jiàn)第十六問(wèn)。


防風(fēng)通圣散

見(jiàn)第二十八問(wèn)。


大連翹湯

見(jiàn)第三問(wèn)。

急驚第十五問(wèn)

急驚者,因聞大聲及大驚而發(fā)搐,發(fā)過(guò)則如故,此無(wú)陰也,當下利驚丸主之。小兒急驚者,本因熱生于心,身熱面赤,引飲,口中氣熱,大小便黃赤,劇則搐也。蓋熱甚則風(fēng)生,風(fēng)屬肝,此陽(yáng)盛陰虛也,故利驚丸主之,以除其熱痰,不可與巴豆及溫藥大下之,恐搐虛熱不消也。小兒熱痰客于心胃,因聞聲非常,則動(dòng)驚搐矣;若熱極,雖不因聞聲及驚,亦自發(fā)搐,急驚之候,牙關(guān)緊急,壯熱涎潮,竄視反張,搐搦(搦者十指開(kāi)合)顫動(dòng),唇口眉眼眨引頻并,口中熱氣,頰赤唇紅,大小便黃赤,其脈浮數洪緊。蓋由內有實(shí)熱,外挾風(fēng)邪,心經(jīng)受熱而積驚,肝經(jīng)生風(fēng)而發(fā)搐。治法大要,用藥有序,通關(guān)以后,且與截風(fēng)定搐,痰熱尚作乃下之,痰熱一泄,又須急與和胃定心之劑,如搐定而痰熱少者,則但用輕藥消痰除熱可也。蓋急驚須當下,切不可過(guò)用寒涼及銀粉巴消輩,蕩滌太驟,此等重劑,醫家不得已而用之,僅去疾即止,或不當用而用,或當用而過(guò)焉,往往由此而成慢驚矣。此證亦用搐鼻通關(guān)打噴涕,牙關(guān)開(kāi)后,用疏風(fēng)化痰退熱藥導赤散、柴胡天麻等劑,便可無(wú)事,琥珀散通治諸經(jīng)驚狂之要藥,至寶丹亦可服。


利驚丸

治小兒急驚,風(fēng)痰盛,發(fā)熱潮搐。

青黛輕粉(各一錢(qián))牽牛末(半兩)天竺黃(二錢(qián))上為末,白面糊丸,如小豆大,二十丸,薄荷湯下。一法煉蜜丸,如芡實(shí)大,一?;?。


導赤散

見(jiàn)第八問(wèn)。


至寶丹

見(jiàn)第二十問(wèn)。


琥珀散

治小兒急慢驚風(fēng),涎潮昏冒,目瞪搐搦,驚吊肚疼,及和順痘瘡,小可驚哭,眠臥不安,入口立效,驚癇時(shí)攻發(fā)作,常服永除病根。

辰砂(一錢(qián)半)琥珀牛黃天麻僵蠶(炒,去絲咀)全蝎(去毒)白附子乳香蟬蛻(各一錢(qián))麝香(半錢(qián))代赭石(,醋淬七次,一錢(qián))片腦(一字)牛膽南星(一字)上為末,三歲一錢(qián),薄荷湯下,慢驚加附子一分。

天釣內釣第二十一問(wèn)

天釣陽(yáng),內釣陰。

天釣者,壯熱驚悸,眼目翻騰,手足抽掣,或啼或笑,喜怒不常,甚者爪甲皆青如祟之狀。蓋由乳母酒肉過(guò)度,煩毒之氣入乳乳兒,遂使心肺生熱,痰郁氣滯,加之外挾風(fēng)邪,致有此耳。治法解利風(fēng)熱則愈。又有內釣者,腹痛多啼,唇黑囊腫,傴僂反張,眼內有紅筋斑血,蓋寒氣壅結,兼驚風(fēng)而得之。經(jīng)云∶內釣胸高,時(shí)復漸安,眼尾紅脈見(jiàn)是也。

此乃胎中有風(fēng)有驚,故有此證,先是五內抽掣,極痛狂叫,或泄瀉縮腳,忍疼啼叫,內證一過(guò),外證抽掣又來(lái),內外交攻,極難調理,卻要分作兩項下藥,內證服聚寶丸、鉤藤膏、魏香散,外搐服鉤藤飲、保命丹,最要進(jìn)得乳可以加得,小兒受此病,間有好者,楊氏乳香丸、木香丸皆要藥也。


聚寶丸

見(jiàn)第十六問(wèn)聚寶丹。


鉤藤膏

治小兒腹中極痛,干啼,后,名盤(pán)腸內釣。

乳香沒(méi)藥木香姜黃片(各一錢(qián))木鱉子(去油、三個(gè))上為末,蜜丸芡實(shí)大,鉤藤湯磨半丸入蜜服,先用此藥定痛,再服魏香散。


魏香散

莪術(shù)(五錢(qián))阿魏(二錢(qián))上先將溫酒化阿魏,浸莪術(shù)一晝夜,焙干為末,紫蘇米飲調下。


鉤藤飲

治小兒夜啼,乃臟冷也,陰盛于夜則冷動(dòng),冷動(dòng)則為陰極發(fā)躁,寒盛作疼,所以夜啼不歇也,鉤藤散主之。治驚啼加蟬蛻、防風(fēng)、天麻。前十六問(wèn)有鉤藤散,又二十問(wèn)蟬蛻鉤藤飲可兼看,對證用。

鉤藤鉤茯神茯苓川芎當歸木香甘草白芍藥(各一錢(qián))上為末,每服一錢(qián),姜棗略煎服,其或心熱而煩啼,必有臉紅舌白,小便赤澀之癥,鉤藤飲去木香加朱砂末一錢(qián),研和,每服一錢(qián),木通湯調下,或銼散煎服亦可。


保命丸

見(jiàn)第十四問(wèn)至圣保命丹。


乳香丸

治驚風(fēng)內釣,腹痛驚啼。

乳香(半錢(qián))沒(méi)藥沉香(各一錢(qián))蝎梢(十四個(gè))雞心檳榔(一錢(qián)半)上為末,煉蜜丸如桐子大,每服二丸,菖蒲鉤藤湯下。


木香丸

治病如前。

乳香沒(méi)藥全蝎(各半錢(qián))鉤藤舶上茴香木香(各一錢(qián))上先將乳香沒(méi)藥另研,次入諸藥末,和畢,取大蒜少許研細,和丸桐子大,每服二丸、鉤藤湯下。

盤(pán)腸氣第二十二問(wèn)

盤(pán)腸氣者,痛則腰曲干啼,額上有汗,是小腸為冷氣所搏然耳,其口閉腳冷上唇干是也。此是生下洗遲感受風(fēng)冷,或青糞不實(shí),卻有此證,當服鉤藤膏、魏香散、蘇合香丸、當歸散,乳母服烏沉湯或沉香降氣湯便定。


鉤藤膏

見(jiàn)第二十一問(wèn)。


魏香散

見(jiàn)第二十二問(wèn)。


蘇合香丸

見(jiàn)第六十問(wèn)。


當歸散

治小兒夜啼者,臟寒而腸痛也,面青手冷不吮乳是也。宜用此方。

當歸(去蘆)白芍藥人參(各二錢(qián)半)甘草(炙)桔梗桔皮(去白、各一錢(qián))上為末,水煎半盞,時(shí)時(shí)少與服,又有熱痛亦啼叫不止,夜發(fā)面赤唇焦,小便黃赤與三黃丸,人參湯下。


烏沉湯

見(jiàn)第十六問(wèn)。


沉香降氣湯

治陰陽(yáng)壅滯,氣不升降,胸膈痞塞,心腹脹滿(mǎn),喘促短氣,干噦煩滿(mǎn),咳嗽痰涎,口中無(wú)味,嗜臥不安減食。

香附子(二兩半、炒、去毛)沉香(一錢(qián))砂仁(三錢(qián))甘草(七錢(qián)半)上為末,每服一錢(qián),入鹽少許,沸湯點(diǎn)之,清晨霧露空心服之,去邪惡氣,使無(wú)瘴疫。

胎驚風(fēng)第二十三問(wèn)

胎驚風(fēng)者,以胎婦調適乖常,飲酒嗜欲,忿怒驚撲,母有所觸,胎必感之,或外挾風(fēng)邪,有傷于胎,故子乘母氣,生下即發(fā)也。其候,月內溫壯,翻眼握拳噤口,身腰強直,涎潮嘔吐,搐掣驚怖啼哭,腮縮囟開(kāi),或頰赤面青眼合,不可誤作慢脾眼合,妄用溫藥。視其眉間氣色,紅赤鮮碧者可治,若色黯黑、青黑者不治,虎口指紋曲入里者可治,反出外者不治。其治法解散風(fēng)邪,利驚化涎,調氣貼囟,甚則以朱銀丸利之。面青拳搐者,當服保命丹、鉤藤散、全蝎散。


朱銀丸

見(jiàn)第三問(wèn)。


保命丹

見(jiàn)第十四問(wèn)至圣保命丹。


鉤藤散

見(jiàn)第十六問(wèn)。


全蝎散

見(jiàn)第二十四問(wèn)。

胎風(fēng)遍身軟第二十四問(wèn)

此癥生下如湯火潑,因胎熱母肥,如腦額生瘡難治,乃胎內失于扶持。如腳上有瘡爛,此兒不滿(mǎn)五年。如未滿(mǎn)臘前便撮口,兩拳相握,腰項如隨,便知臟腑中生邪毒,此只三朝,定不可療。男指向里,女指向外,尚可醫治,逆候則不須投藥餌矣。更看眉中有青筋碧色,應須有命,若眉紅,斷不可治。如有可治之癥,但用全蝎散、鉤藤散等劑。


鉤藤散

見(jiàn)第十六問(wèn)。


全蝎散

治諸癇胎癇。

全蝎(一個(gè))琥珀朱砂(各少許)上為末,每服一錢(qián),麥門(mén)冬煎湯調下。


又方

亦名全蝎散,治急慢風(fēng),大能定搐。

全蝎(大者七個(gè)、薄荷葉包炙、黃色為度)僵蠶(三個(gè)、炒)辰砂麝香(各少許)上為末,石榴皮煎湯下,直指用蟬蛻、甘草、南星。

項軟第二十五問(wèn)

項軟者,乃天柱骨倒也,極難調治,其患不在心脾。此因曾吐瀉之后,亦傷寒無(wú)汗,失表而然,本非久病羸,四肢不收卒然而成此疾。項軟頭似石,面紅唇赤,只因肝膽有熱,致令項軟,肝受熱風(fēng)者,速與祛風(fēng)退熱,然后用強筋之劑貼項,立見(jiàn)安和。如此癥若生下便如此,乃胎氣不足,或驚風(fēng)后得此,乃是寬緩不收,名曰五軟,果難得藥,胎風(fēng)并病后軟,可服錢(qián)氏地黃丸補腎。若卒暴如此者,只是肝經(jīng)有熱,當服瀉肝丸,貼項當用附子南星末,以生姜自然汁調貼項上可也。


瀉肝丸

治肝熱生風(fēng),眼目上視,搐搦急驚可服。亦退熱疏風(fēng),又名瀉青丸。

當歸龍膽草川芎梔子仁大黃(煨)羌活防風(fēng)(各等分)上為末,蜜丸如芡實(shí)大,朱砂竹葉湯化下。


地黃丸

見(jiàn)第八問(wèn)。

胎疾第三十一問(wèn)

胎疾,謂月數將滿(mǎn),母失調護,或勞動(dòng)氣血相干,或坐臥饑飽相役,或飲酒食肉,冷熱相制,或恐怖血脈相亂,胎氣有傷,兒形無(wú)補,有胎熱、胎寒、胎黃、胎肥、胎弱等癥。胎熱則兒在胎中,母多驚悸?;蛞蚴碂岫局?,誕生之后,兒多虛痰,氣急喘滿(mǎn),眼目眵淚,神困呵欠,不得伸舒,呃呃作聲,大小便不利,或通利即有血水,甚則手常拳緊,腳常搐縮,眼常斜視,身常掣跳,皆由胎中受熱,宜速與大連翹飲子,解散諸熱,次與消風(fēng)散數服無(wú)恙。其胎驚、胎風(fēng)、自見(jiàn)本癥,茲不贅述。胎寒則兒在胎中,母因感受寒邪,或喜食生冷過(guò)度,寒盛則腸鳴泄利,邪氣以亂其真氣,治寒邪、當用和解,治臟寒、則溫臟寒,甚則有盤(pán)腸內釣,皆因寒而得之,大便青者是也,各有本癥見(jiàn)之。胎黃候,則小兒生下,遍體面目皆黃,狀如金色,身上壯熱,大便不通,小便如梔子汁,乳食不思,啼叫不止,皆因母受熱而傳于胎也,凡有此癥,乳母可服生地黃湯,仍忌熱毒之物。胎肥則生下肌肉濃,遍身色紅,盈月以后,漸漸羸瘦,目白睛粉紅色,五心煩熱,大便難,時(shí)時(shí)生涎,浴體法主之。胎弱則生下面無(wú)精光,肌肉薄,大便白水,身無(wú)血色,時(shí)時(shí)哽氣多噦,目無(wú)精采,亦當浴體法治之。凡胎氣稟賦,有壯有弱,其母飲食恣令饑飽,起止無(wú)忌,令兒得疾,不寒即熱,不虛即怯,熱乃作壅,寒乃作泄,虛則作驚,怯則作結。寒則溫之,熱則涼之,虛則壯榮,怯則益衛。驚用安神丸,結用微利,詳審用之,可保無(wú)虞。不若古人胎教之法,決無(wú)諸癥,生子必形容端正,為世之英杰也。


大連翹飲子

見(jiàn)第三問(wèn)。


消風(fēng)散

治諸風(fēng)上攻,頭目昏痛,項背拘急,肢體煩疼,肌肉蠕動(dòng),目眩旋暈,耳作蟬鳴,眼澀好睡,鼻塞多嚏,皮膚頑麻,瘙瘡癮疹,小兒虛風(fēng),目澀昏困。

白茯苓(去皮)芎羌活(去蘆)荊芥穗防風(fēng)(去蘆)藿香葉蟬蛻(去土)白僵蠶(炒、去絲咀)甘草(銼、炙)陳皮(去白)濃樸(去皮、姜汁制、各三兩半)上為細末,每服半錢(qián),茶清調下,薄荷湯亦可。又治急慢驚風(fēng),用乳香荊芥湯調下,或加雄黃,名雄風(fēng)散。


生地黃湯

治小兒生下,遍體面目皆黃,狀如金色,身上壯熱,大便不通,小便如梔子汁,乳食不思,啼叫不止,此胎黃之候,皆因母受熱邪而傳于胎也。凡有此癥,乳母宜服,仍忌酒面五辛之物。

生地黃赤芍藥川芎川當歸(酒洗、等分)上銼散,每服五錢(qián),水一盞,煎至六分,去滓,產(chǎn)婦亦可服,抹些少入兒口中。


浴體法

見(jiàn)第十四問(wèn)。

解顱第三十二問(wèn)

仲陽(yáng)謂解顱,生下而囟不合,腎氣不成也,長(cháng)必少笑,更有目白睛多,白身瘦者,多愁少喜也,余見(jiàn)腎虛癥。楊氏曰∶小兒年大,頭縫開(kāi)解而不合者,腎主髓,腦為髓海,腎氣有虧,腦髓不足,所以頭顱開(kāi)而不能合也。人乏腦髓,如木無(wú)根,凡得此者,不遠千日,其間亦有數歲,乃成廢人。設有此癥,不可束手待斃,宜與錢(qián)氏地黃丸,仍用南星微炮為末,米醋調敷于緋帛,烘熱貼之,亦良法也。柏子仁散、三辛散等劑敷之尤效。


地黃丸

見(jiàn)第八問(wèn)。


柏子仁散

治小兒囟開(kāi)不合。

防風(fēng)(一兩半)柏子仁(一兩)上末,乳汁調涂囟門(mén)上。


三辛散

一名封囟散、一名桂號散、治嬰孩小兒、腦囟大開(kāi)。

細辛桂心(各半兩)干姜(一錢(qián))上為末,乳汁調涂囟上,干時(shí)再涂,面赤為效。

囟陷、囟填第三十三問(wèn)

囟陷者,始因臟腑有熱,渴飲水漿,致成泄利,久則血氣虛弱,不能上充腦髓,故囟陷如坑,不能平滿(mǎn),用狗頭骨炙黃為末,雞子清調敷之。囟填者,囟門(mén)腫起也,脾主肌肉,乳哺不常,饑飽無(wú)度,或寒或熱,乘于脾家,致使臟腑不調,其氣上沖,為之填脹,囟突而高,如物堆起,毛皮短黃自汗是也。若寒氣上沖則牢靳,熱氣上沖則柔軟,寒者溫之,熱者涼之,劑量輕重,兼與調氣。小兒肝盛,風(fēng)熱反攻亦然,此癥未易退瘥,或熱癥用大連翹散以消之,有表熱癥,柴胡散主之,又有封囟散掩之。論曰∶小兒胃氣沖和,則腦髓充盛,囟頂漸合,若胃氣熱,熏蒸臟腑,則渴而引飲,因致泄利,令臟腑壅熱,血氣虛弱不能上充腦髓,所以囟陷也,圣濟經(jīng)用當歸散、地黃丸。


大連翹飲子

見(jiàn)第三問(wèn)。


柴胡散

見(jiàn)第五十問(wèn)。


封囟散

見(jiàn)第三十二問(wèn)三辛散。


地黃丸

見(jiàn)第八問(wèn)。


當歸散

見(jiàn)第五十九問(wèn)。

目?jì)劝Y第三十四問(wèn)

目?jì)瘸嗾咝臒?,導赤散主之。淡紅者心虛熱,生犀散主之。青肝熱、瀉青丸主之,淺淡者補之。黃者脾熱,瀉黃散主之。無(wú)精光者腎虛,地黃丸主之。龍木論小兒斗睛候,皆因失誤筑打,損著(zhù)頭面額角,兼倒撲,令兒肝受驚風(fēng),遂使兩眼斗睛,宜服牛黃丸??谧h血眼,宜服生熟地黃散流行血氣,熱毒服小防風(fēng)湯,風(fēng)毒服小流氣飲,積毒服小菊花膏主之。斑瘡入眼,決明散、蜜蒙花散主之,又有犀角散、石楠散通頂為妙?;驗a后眼如上膜,或痘疹入腹,眼不能開(kāi),及諸癥眼定無(wú)精光難治。


導赤散

見(jiàn)第八問(wèn)。


瀉青丸

見(jiàn)第八問(wèn)。


生犀散

治目?jì)鹊t者、心虛熱。

生犀(鎊、二錢(qián))地骨皮赤芍藥柴胡干葛(各一兩)甘草(半兩)上銼,每服二錢(qián),水一盞,煎至七分,濾去滓溫服。


瀉黃散

淺淡者補之,黃者脾熱。

藿香葉(七錢(qián))山梔仁(一兩)石膏(五錢(qián))甘草(五錢(qián))防風(fēng)(四兩、去蘆)上銼散,同蜜酒微炒,每服二錢(qián),水煎服,不拘時(shí)。


地黃丸

見(jiàn)第八問(wèn)。


生熟地黃散

治小兒疳蝕眼患,閉合不開(kāi),羞明怕日及內障。

生地黃(洗)熟地黃(洗)麥門(mén)冬(去心,各一兩)川當歸枳殼(麩炒)甘草(炙)防風(fēng)杏仁(湯泡、去皮尖、炒赤)赤芍藥(各半兩)上銼每服二錢(qián),黑豆七粒,煎豆熟為度,去滓服。


地黃散

治小兒心肝蘊熱,目赤腫疼,內生赤脈,或白膜遮睛,四邊散漫者猶易治,若暴遮黑睛,多致失明,宜速用此方,亦治瘡疹入眼。

生地黃熟地黃蟬蛻(去頭足)木賊草谷精草生犀末當歸(去蘆、切焙、各二錢(qián)半)防風(fēng)(去蘆)羌活白蒺藜(去刺)甘草沙苑蒺藜木通(各一錢(qián)半)黃連(去須)大黃(煨、各一錢(qián))玄參(半錢(qián))上為細末,每服一字,或半錢(qián),量大小加減,煎羊肝湯食后調下,日三,忌口將息,亦治大人。


小防風(fēng)湯

治小兒熱毒眼患。

大黃(蒸)山梔子甘草(炙)防風(fēng)赤芍藥川當歸(洗)羌活(各等分)上銼散,每服二錢(qián),水小盞,煎五分,去滓,通口服,食后。


小流氣飲

治小兒風(fēng)毒眼患。

蟬蛻(去足)甘草(炙)羌活天麻當歸赤芍藥防風(fēng)大黃薄荷杏仁(各等分)上銼散,每服二錢(qián),水煎去滓,食后通口服。


小菊花膏

治小兒積毒眼患。

黃連黃芩大黃菊花羌活蒼術(shù)(米泔浸)荊芥穗防風(fēng)(各等分)上為細末,蜜丸芡實(shí)大,每服一丸,細嚼白滾湯下。


決明散

治小兒疹痘瘡入眼。

栝蔞根(半兩)決明子赤芍藥甘草(炙、各二錢(qián)半)上為細末,每服半錢(qián),蜜水調下,日三。


蜜蒙花散

治小兒疹痘,并諸毒入眼。

蜜蒙花(一錢(qián))青葙子決明子車(chē)前子(各五分)上為細末,用羊肝一個(gè),破開(kāi)縫三條,摻藥令勻扎緊,以濕紙七重裹,炭火中煨熟,空心食之,效如神。


犀角飲

治眼疼。

犀角(一兩)射干龍膽草黃芩(各半兩)鉤藤(七錢(qián)半)人參(二兩)茯苓甘草(各二錢(qián)半)上銼散,每服二錢(qián),水一盞,煎至五分,食后去滓溫服。


牛黃丸

治肝受驚風(fēng),遂使眼目疼痛。

牛黃白附子肉桂全蝎川芎石膏(各二錢(qián)半)白芷藿香(各半兩)辰砂麝香(各少許)上為細末,煉蜜為丸,如梧桐子大,臨臥時(shí)薄荷湯化下三丸,乳母忌食辛辣熱物,并濕面等物。

耳病第三十五問(wèn)

耳者腎之候,小兒腎經(jīng)氣實(shí),其熱氣上沖于耳,遂使津液壅滯,為膿為汁者也。亦有澡浴水入耳中,水濕停留,搏于血氣,釀成熱,亦令耳膿,久而不瘥,變成聾耳,龍骨散主之。又湯氏有五般耳候。耳者,常有黃膿出是也。

膿耳者,常有紅膿出是也。纏耳者,常有白膿出是也。底耳者,里面腥臭。囊耳者,里面虛鳴,時(shí)出清膿。然五般病源一也,皆由風(fēng)水入耳,內有積熱上壅而成,若不早治,久則成聾,胭脂膏等治之,仍服化痰退熱等劑即愈。


龍骨散

治膿耳。

明礬()龍骨(、各二錢(qián))黃丹(炒、一錢(qián)半)胭脂(一錢(qián))麝香(一錢(qián)、研)上為細末,先以綿拈拭去膿汁,次以鵝毛管吹藥入耳。本方加海螵蛸末尤妙。


龍黃散

治小兒耳,汁出不止。

枯礬龍骨()黃丹(炒、各半兩)麝香(研、一錢(qián))上同研細,先以綿杖子拈卻耳中膿水,用一字摻在耳內,但用之,勿令風(fēng)入。


干胭脂膏

治小兒耳,常出膿水不止。

干胭脂白龍骨白礬()白石脂(研、等分)上研如粉,用棗肉和丸棗核大,以綿裹一丸納耳中,日三換之。


金箔散

枯礬胭脂(各半兩)金箔(七片)上同研令勻,為細末,日三四度,摻少許于耳內。


蔓荊子散

治內熱,耳出膿汁。

升麻木通赤芍藥桑白皮生地黃麥門(mén)冬(去心)前胡甘菊花赤茯苓蔓荊子甘草(炙、各等分)上銼散,每服三錢(qián),姜一片,棗二枚,水一盞,煎六分,食后臨臥服。

語(yǔ)遲第四十一問(wèn)

巢氏云∶小兒四五歲不能言,蓋人之五臟、以心之聲為言,不能言者,由在胎時(shí),其母卒有驚怖,內動(dòng)于兒臟,邪氣乘于心,故令心氣不足,而不能言也。宜服錢(qián)氏菖蒲丸以意加減,久服取效。


菖蒲丸

治小兒心氣不足,五六歲不能言,心之聲為言,兒稍長(cháng)合語(yǔ)而遲,由妊娠時(shí),其母驚怖、內動(dòng)于兒臟,邪氣乘于心,使心氣不足,舌本無(wú)力,故令語(yǔ)遲。

石菖蒲丹參天門(mén)冬(去心,焙、各一錢(qián))赤石脂(三錢(qián))人參(去蘆、半兩)上為末,煉蜜丸如麻子大,食后溫水下二十丸。圣濟總錄有黃連。

滯頤第四十二問(wèn)

巢氏云∶小兒滯頤者、涎流出而漬于頤間也,此由脾冷涎多故也。脾之液為涎,脾胃虛冷,不能收制其津液,故流出漬于頤也。張氏溫脾丹主之。一法百藥煎含咽,其涎自不出亦截法也。益黃散亦治此癥,溫脾散亦可服。


張渙溫脾丹

治滯頤。

半夏曲丁香木香(各一兩)干姜白術(shù)青皮陳皮(各半兩)上為末,糊丸如黍米大,一歲十丸,二歲二十丸,大小加減,米湯下。


溫胃散

治滯頤,涎流出漬于頤上,此由脾冷涎多故也。

半夏(泡)人參甘草干姜肉豆蔻白術(shù)(各半兩)丁香(一兩)上為末,每服二錢(qián),生姜三片,煎食前溫服。


益黃散

見(jiàn)第八問(wèn)。

龜背、龜胸、鶴膝行遲第四十三問(wèn)

(羚羊角丸,治五六歲不走。)仲陽(yáng)云∶龜胸者,乃肺熱脹滿(mǎn)攻于胸膈,即成龜胸,又乳母多食五辛而成此疾。龜背者,兒生下客風(fēng)吹脊,入于骨髓,即成龜背,治以龜尿,點(diǎn)其背上骨節。取尿之法,當放龜于荷葉上,候龜眼四顧,急用鏡照之,其尿自出。圣惠論小兒龜胸者,緣肺熱氣脹滿(mǎn)而成此疾,乳母多食辛辣之物,亦成此候,或乳母有宿乳乳兒,亦成此疾,常捏去宿乳,則無(wú)此癥也,當用圣惠龜背丸治之。圣惠論龜背者,小兒初生,未滿(mǎn)半周,強令早坐,遂使客風(fēng)吹脊,故令背高如龜之狀也。有灸法可療,當灸第三椎骨下兩傍各一寸半肺穴,又第五椎骨下兩傍二寸半心穴,又第七椎骨下兩傍各一寸半膈俞穴。以小兒中指節為一寸,艾炷如小麥大,但三、五壯而止。又有鶴膝證,小兒稟受不足,血氣不充,故肌肉瘦薄,骨節呈露如鶴之膝,抑亦腎虛而得之,錢(qián)氏地黃丸加鹿茸以補腎氣。又有行遲之癥,乃血氣不充、則髓不滿(mǎn)骨,故軟弱而不能行,抑亦肝腎俱虛而得之,肝主筋,筋弱而不能束也,地黃丸加牛膝、五加皮及酒炙鹿茸,又有五加皮散治之,又治龜胸,有龜胸丸以散其熱,松蕊丹、百合丹治龜胸、龜背尤佳。


龜胸丸

治小兒龜胸、龜背,緣肺熱氣脹滿(mǎn)而漸成此疾。乳母多食辛辣之物,亦能成此癥。

大黃(煨、一錢(qián))天門(mén)冬(去心)百合杏仁(去皮尖、炒)木通(去節)枳殼(麩炒)桑白皮(蜜炙)甜葶藶(炒)樸硝(各五錢(qián))上為細末,煉蜜丸如芡實(shí)大,每用一丸,溫湯化服食后。


枳殼防風(fēng)丸

枳殼(麩炒)防風(fēng)(去蘆)獨活(去蘆)大黃(煨)前胡(去蘆)當歸麻黃(去節、各一錢(qián))上為細末,面糊丸如黍米大,每服十丸,米飲食后服。

腹痛第四十四問(wèn)

夫腹痛者,多因邪正交攻,與臟氣相擊而作也。挾熱而痛者,必面赤或壯熱四肢煩,手足心熱見(jiàn)之。挾冷而痛者,必面色或白或青,手足冷者見(jiàn)之。冷甚而變癥,則面黯唇口俱黑,爪甲皆青矣。熱癥四順清涼飲加青皮、枳殼,冷癥七氣湯加辣桂,調蘇合香丸,若邪正交攻,冷熱不調,桔梗枳殼湯加青皮、陳皮、木香、當歸為妙,若內吊等癥則鉤藤飲,其余則芍藥甘草湯為要藥也。實(shí)痛有熱者,大柴胡湯主之,心腹痛甚有實(shí)熱者,大承氣湯下之,腹痛桂枝加芍藥,痛甚桂枝加大黃也。


四順清涼飲

治小兒血脈壅實(shí),臟腑生熱,頰赤多渴,五心煩躁,睡臥不安,四肢驚掣,及因乳哺不時(shí),寒溫失度,令兒血氣不順,腸胃不調,小便少,大便澀,或溫壯連滯,欲成伏熱,或壯熱不歇,欲發(fā)驚癇。又治風(fēng)熱結核,頭面瘡癤,目赤咽痛,瘡疹毒,一切壅滯,并宜服之。治挾熱瀉不止,加木香、大黃。

赤芍藥當歸甘草大黃(各等分)上銼散,三歲以上,每服二錢(qián),水一盞,煎至七分,作兩服。欲利小便,用赤芍藥,虛熱加甘草,不利減大黃,冒風(fēng)邪,加去節麻黃,中風(fēng)體強,眼睛上視,加獨活,量?jì)捍笮√搶?shí)加減,微溏利為度,可加荊芥。更四十問(wèn)內有加味清涼飲子,可詳癥通用。


七氣湯

治七氣所傷,痰涎結聚,心腹亦痛,不能飲食。

半夏(制、五兩)人參辣桂(各二兩)甘草(半兩)上銼細,每服三錢(qián),水大盞,姜五片,棗一枚,煎六分,食前服。


指迷七氣湯

治七情相干,陰陽(yáng)不升降,氣道壅滯,攻沖作疼。

青皮陳皮桔梗莪術(shù)辣桂益智仁(各一兩)香附子(一兩半)甘草半夏(制、各七錢(qián)半)上銼細,每服三錢(qián),水一盞,姜四片,棗一枚,煎至七分,不拘時(shí)服。


異香散

治小兒諸般吊癥,角弓反張,胸高臍凸。

用透明沒(méi)藥一味為末,姜湯調下一錢(qián)匕。


桔梗枳殼湯

治諸氣,痞結滿(mǎn)悶,腹脅疼痛。

枳殼(炒)桔梗(各二兩)甘草(半兩、炙)上銼散,每服四錢(qián),水一盞,姜五片,煎至半盞服。


鉤藤飲

見(jiàn)第二十一問(wèn)。


芍藥甘草湯

治出疹,肚疼腹滿(mǎn),小便不通。

芍藥(一兩)甘草(二錢(qián)半)上銼散,每服三錢(qián),水一盞,煎至七分,不拘時(shí)服。


大柴胡湯

治傷寒十余日,邪氣結在里,往來(lái)寒熱,大便秘澀。腹滿(mǎn)脹痛譫語(yǔ),心中痞硬,飲食不下,或不大便五六日,繞臍刺痛,時(shí)發(fā)煩躁。及汗后如瘧,日晚發(fā)熱,兼臟腑實(shí),脈有力者可服。

柴胡(去蘆、八錢(qián))黃芩赤芍藥(各三錢(qián))枳實(shí)(去瓤、麩炒一錢(qián))半夏(湯泡七次、切片焙干、一錢(qián)半)上銼散,姜三片,棗二枚,水一盞,煎七分,加減服之。欲下加大黃半兩。


桂枝加芍藥湯

見(jiàn)第五十三問(wèn)。


大承氣湯

見(jiàn)第二十九問(wèn)。


桂枝加大黃湯

見(jiàn)第五十三問(wèn)。

腹脹第四十五問(wèn)

腹脹有虛有實(shí),皆由脾胃氣攻所作也。實(shí)者悶亂喘滿(mǎn),可下之,紫霜丸、白餅子。其不喘者,虛也,不可下,若誤下,致脾虛氣上附肺而行,肺與脾、子母皆虛,肺主目胞腮頰腫也,脾主四股,母氣虛甚即黃也,治之用塌氣丸漸消之,未愈漸加丸數。然脾虛氣不運動(dòng),故腹脹而不喘,可以散藥治之,使上下分消,其氣即愈也。又有疳氣積脹,用褐丸子治之。又有癥癖痞脹,三棱丸主之。有實(shí)熱脹滿(mǎn)者,大承氣湯主之,一法用五苓散吞紫霜丸,量虛實(shí)用丸數亦妙。熱輕者,大柴胡湯治之。


褐丸子

治小兒疳積腫脹。

蘿卜子(一兩、微炒)陳皮青皮檳榔五靈脂莪術(shù)(煨)赤茯苓(各半兩)木香(二錢(qián)半)黑牽牛(取凈末、半生、半炒)上為末,面糊丸如綠豆大,每服十五丸,蘇葉泡湯送下。


紫霜丸

見(jiàn)第三問(wèn)。


白餅子

見(jiàn)第十四問(wèn)。


塌氣丸

治小兒疳氣腹脹喘急,并面目浮腫。

丁香(一錢(qián))胡椒(一錢(qián))蘿卜子(炒)白牽牛(生、各二錢(qián))上為末,面糊丸如小豆大,三歲三十丸,米湯下。


三棱丸

見(jiàn)第八十四問(wèn)。


大承氣湯

見(jiàn)第二十九問(wèn)。


五苓散

見(jiàn)第五十二間。


大柴胡湯

見(jiàn)第二十九問(wèn)。


下積丸

見(jiàn)第四十九問(wèn)。


五珍丸

見(jiàn)第四十九問(wèn)。

傷寒正受傷寒夾驚第五十一問(wèn)

小兒傷寒初得,渾身發(fā)熱無(wú)汗,多啼哭,只看眼急有如驚風(fēng),但用發(fā)散退熱,莫令發(fā)渴,如渴便欲飲水不歇,當發(fā)散,羌活散、三黃散、柴胡散、抱龍丸,或虛煩可用竹葉湯,如嗽,當服洗心散、薄荷散、紅綿散,四肢發(fā)汗,自然精神喜悅,感傷寒之重者,當根據仲景之法治之。又有傷寒夾驚,先要發(fā)散,次乃退熱化痰截驚,乳下嬰兒抱龍丸、羌活散加荊芥防風(fēng),三黃散微利,痰熱,次用柴胡、黃芩藥調理,自然向安,蔥白湯亦可服。


羌活散

治傷寒驚熱,或中風(fēng)體硬,可加麻黃、干葛、薏苡仁羌活獨活前胡柴胡川芎白茯苓桔梗枳殼人參地骨皮天麻(各等分)甘草(減半)上銼散,生姜薄荷煎,加蟬蛻治驚熱。


柴胡散

見(jiàn)第五十問(wèn)。


三黃散

治傷風(fēng)熱癥。

白術(shù)大黃(蒸)赤芍藥(半兩)黃芩(三錢(qián))麻黃(去節、一錢(qián))桂枝(二錢(qián))上咀,生姜一片,棗二枚,水一盞,煎七分溫服。


抱龍丸

治傷風(fēng)溫疫,身熱氣粗,痰實(shí)壅嗽,常服安神鎮驚。亦治疹痘壯熱,小兒宜時(shí)與服。

膽星(一兩)天竺黃(二錢(qián))雄黃(二錢(qián))辰砂(二錢(qián))麝香(少許)氣喘有痰加杏仁上為末,煮甘草汁丸如芡實(shí)大,薄荷湯化下。


竹葉石膏湯

治傷寒表里俱虛,胸中煩悶,或得汗已解,內無(wú)津液,虛羸少氣,氣逆欲吐,及諸虛煩,傷寒解后。傷寒未解,切不可服。

石膏(四兩)半夏(六錢(qián))人參(半兩)甘草(半兩)麥門(mén)冬(去心、一兩)上咀,每服三錢(qián),生姜一片,粳米五十粒,煎米熟為度,去滓溫服。嘔者加生姜三片,竹葉數片。


洗心散

見(jiàn)第三十七問(wèn)。


辰砂七寶散

見(jiàn)第三十七問(wèn)。


薄荷散

見(jiàn)第三十六問(wèn)。


紅綿散

治傷風(fēng)咳嗽,鼻塞或流清涕。

全蝎(五個(gè)、去毒)麻黃(去節、二錢(qián))僵蠶(二錢(qián)炒)白芷(二錢(qián))川芎(二錢(qián))天麻(二錢(qián))甘草(一錢(qián))蘇木(一錢(qián))上為末,綿少許煎服,有熱加荊芥,一方有大黃。


蔥白湯

治頭疼不止,身疼熱渴,小便赤黃,脈浮數無(wú)汗。

葛根(半兩)芍藥(半兩)知母(半兩)川芎(一兩)上銼散,每服二錢(qián),水一小盞,生姜二片,蔥白三枚,煎至七分,去滓熱服出汗,如有汗溫服。加甘草治小兒夾驚傷風(fēng),并治發(fā)瘧,頭疼加石膏服,嘔者加半夏半兩。


羌活湯

解利邪氣傷風(fēng)。

羌活(一錢(qián))人參(一錢(qián))防風(fēng)(一錢(qián))川芎(一錢(qián))上銼一劑,生姜三片,薄荷七葉,水一盞,加芍藥甘草,煎至七分,不拘時(shí)服。

小兒傷寒與時(shí)氣同異第五十二問(wèn)

夫小兒傷寒得之與大人無(wú)異,所異治者,兼驚而已,又有因夾驚食而得,治法與大人一同,但小其分劑,使藥性稍差耳。仲景云∶春氣溫和,夏氣炎熱,秋氣清涼,冬氣冷冽,此則四時(shí)正氣之序也。冬時(shí)嚴寒,觸冒之者,乃名傷寒耳。

其傷于四時(shí)之氣,皆能為病。冬受寒毒之氣,其實(shí)時(shí)而病者,頭痛身疼,肌膚熱而惡寒,名曰傷寒。其不實(shí)時(shí)病者,寒毒藏于肌膚之間,至春夏陽(yáng)氣發(fā)生,則寒毒與陽(yáng)氣相搏于榮衛之間,其病與冬時(shí)即病無(wú)異,但因春而發(fā),名曰溫病。至夏而發(fā),名曰熱病。陽(yáng)熱未盛,為寒所制,病名為溫,陽(yáng)熱。已盛,寒不能制,病名為熱,故太醫均謂之傷寒也。然熱病傷寒,溫病時(shí)氣,傳變無(wú)異也,凡時(shí)氣者,四時(shí)之間,有不正之氣也,為春應暖而反寒,夏應熱而反冷,秋應涼而反熱,冬應寒而反溫,非其時(shí)而有其氣,氣之中人,則頭疼壯熱,咳嗽氣粗,煩渴心躁,恍忽驚悸,傳變與傷寒無(wú)異,故一歲之中,病無(wú)長(cháng)少,率相似者,此則時(shí)行之氣,俗謂之天行是也。治法三四月或有暴寒,其時(shí)陽(yáng)氣尚弱,為寒所折,病熱猶輕,升麻湯、解肌湯主之。五六月陽(yáng)氣已盛,為寒所折,病熱則重。七八月陽(yáng)氣已衰,為寒所折,病熱亦微,調中湯、射干湯、半夏桂甘湯,可選用也。秋濕冬溫,治濕則利小便,治冬溫亦宜解利。其利小便也,則以五苓散輩,其解利冬溫,宜葳蕤湯。蓋冬溫者,感溫氣而作,寒疫者,暴寒折人,非觸冒之過(guò),其治法不同,所施寒熱溫涼之劑亦異,不可拘以日數,發(fā)汗吐下,隨癥施行。要之治熱以寒、溫而行之,治溫以清、冷而行之,治寒以熱、涼而行之,治清以溫、平而行之,以平為期,不可過(guò)劑,此為大法,湯氏有七寶散加減服之,并與乳母服尤好,有熱者、升麻湯加柴胡、黃芩、川芎等劑治之,柴胡石膏湯極效。


升麻湯

治小兒時(shí)行瘟疫,頭痛發(fā)熱,肢體煩疼,及瘡疹已發(fā)未發(fā),疑似之間。治傷寒傷風(fēng),頭痛憎寒壯熱,肢體疼痛,鼻干不得睡。兼治寒暄不時(shí),人多疫癘,乍暖脫著(zhù),及暑熱之忽變陰寒,身體疼痛,頭重如石者,可加柴胡,無(wú)汗加麻黃。

升麻(一錢(qián))葛根(一錢(qián))白芍藥(一錢(qián))甘草(炙一錢(qián))上銼散,每服三錢(qián),水一盞,煎至六分,去滓溫服,瘡疹亦準此。服藥已身涼,止藥。加紫蘇、茯苓、川芎,名升麻蘇葉散,有熱加黃芩,咽喉痛加桔梗,發(fā)丹加玄參效。


解肌湯

治傷寒溫病,時(shí)行寒疫,頭痛項強畏寒,肢體拘急,骨節煩疼,腰脊強痛,胸膈煩悶,無(wú)汗惡風(fēng)壯熱。

葛根(一兩)麻黃(去節、半兩)芍藥(半兩)甘草(半兩)桂枝(二錢(qián)半、千金方無(wú)此一味)上銼散,每服三錢(qián),水一盞,棗一枚,煎至六分,去滓稍熱服,以汗出為度。夏月加石膏、升麻,各一錢(qián)。


調中湯

治夏末秋初,忽有暴寒,折于盛暑。熱結于四肢,則壯熱頭疼,寒傷于胃,則下利,或血、或赤、或白,壯熱迷悶脈數,宜下之。

大黃(七錢(qián)半)桔梗(炒、半兩)本(半兩)茯苓(半兩)甘草(半兩)干葛(半兩)黃芩(半兩)芍藥(半兩)白術(shù)(半兩)上咀,白水煎,量大小加減服,得快氣利,壯熱便歇。去大黃,加黃連枳殼,止利尤妙,或加地榆,或加當歸皆可。感風(fēng)加荊芥。秋宜下,當用大黃疏利。


射干湯

治初秋夏月豪雨冷,及天行暴寒,其熱喜伏于內,咳嗽氣急,喉啞失聲,干嗽無(wú)唾,喉中如梗。

半夏(湯泡、五錢(qián))生姜(炮、四錢(qián))射干(二錢(qián))杏仁(去皮尖、二錢(qián))甘草(炙二錢(qián))紫菀(二錢(qián))肉桂(二錢(qián))枳實(shí)(炒、二錢(qián))當歸(二錢(qián))橘皮(二錢(qián))獨活(二錢(qián))麻黃(去節、湯泡、二錢(qián))上咀,每服三錢(qián),水一盞,煎至六分,去滓溫服。


半夏桂甘湯

治伏氣之病,謂非時(shí)有暴寒,中人,伏于少陰經(jīng),始不覺(jué)病,旬月乃發(fā),脈便微弱,咽痛,似傷寒,非喉痹之病,次必下利。始用半夏桂甘湯主之,次用四逆散,此病一二日便瘥,古方謂之腎傷寒。

半夏(洗、二兩)桂心(二兩)甘草(炙、二兩)上銼如麻豆大,每服三錢(qián),水一盞,煎至六分,放冷,少含細咽之,入生姜三片煎。


五苓散

治傷寒溫熱病、表里未解,頭痛發(fā)熱,口燥咽干,煩渴飲水,或水入即吐,或小便不利,及汗出表解,煩渴不止,又治霍亂吐利,燥渴引飲。

澤瀉(二兩半)豬苓(二兩半)白術(shù)(一兩半)茯苓(一兩半)桂(一兩)上為細末,每服二錢(qián),熱湯調下,不拘時(shí),服訖多飲熱湯,有汗出即愈。又治瘀熱在里,身發(fā)黃膽,濃煎茵陳湯下,食前服,疸病發(fā)渴,及中暑引飲,亦可用水調服。小兒加白術(shù)末少許,如發(fā)虛加綿黃、人參末少許,十六問(wèn)辰砂五苓散參用。


葳蕤湯

治風(fēng)溫、冬溫,及春月中風(fēng)、傷寒,發(fā)熱頭疼,咽干舌強,胸腹滿(mǎn),腰脊強。

葛根(半兩)葳蕤(三錢(qián))石膏(一兩)白薇(半兩)羌活(半兩)麻黃(半兩)川芎(半兩)杏仁(去皮尖、半兩)甘草(炙、半兩)木香(半兩)上咀,每服三錢(qián),水一盞,煎至八分,去滓溫服。


七寶散

治時(shí)氣頭昏體熱、此藥大人可服,小兒同乳母服。

紫蘇(三兩)香附(炒、三兩)陳皮(一兩)甘草(炙一兩)桔梗(去蘆、一兩)白芷(一兩)川芎(一兩)上咀,每服二錢(qián),水半盞,姜一片,棗一枚,煎三分,去滓服。有熱加葛根、升麻、荊芥。


柴胡石膏湯

治時(shí)行溫疫,壯熱惡風(fēng),頭痛體疼,鼻塞咽干,心胸煩滿(mǎn),寒熱往來(lái),痰熱咳嗽,涕唾稠粘并療之。

桑白皮(三兩)黃芩(三兩)升麻(二兩半)石膏(五兩)前胡(去蘆、五兩)赤芍藥(五兩)干葛(五兩)柴胡(五兩)荊芥穗(三兩)無(wú)汗加麻黃、半夏、北五味上為粗末,每服二錢(qián),水一盞,生姜二片,淡豉十粒,煎至七分,去滓,稍熱服。小兒分作三服,量大小加減,不拘時(shí)候。

傷寒表里第五十三問(wèn)

凡治小兒傷寒,須辨表里,表里不分,汗下差誤。古人云∶桂枝下咽、陽(yáng)盛即斃,承氣入胃、陰盛以亡。傷寒有表癥,有里癥,有半在表半在里,有表里兩癥俱見(jiàn)。然在表者宜汗,在里者宜下,在半表半里者宜和解,表里俱見(jiàn)隨癥施治,無(wú)表里癥,用大柴胡湯下之。其表癥者、發(fā)熱惡寒,身體痛而脈浮無(wú)汗,頭疼項強腰脊痛,此足太陽(yáng)膀胱經(jīng)受病也,宜汗之,然傷寒發(fā)表,當隨病輕重而汗之,頭疼發(fā)熱兼驚,亦只用蔥白湯汗之,甚則桂枝麻黃各半湯、解肌湯、葛根湯、柴胡散,皆可選而用之。其里癥者、惡熱不惡寒,手掌心并腋下汗出,胃中干涸,燥糞結聚,潮熱大便硬,小便如常,腹滿(mǎn)而喘,躁渴脈沉而滑,內熱而譫語(yǔ),此屬足陽(yáng)明胃經(jīng)也,宜下之,小承氣湯、大承氣湯、四順飲、洗心散,斟酌輕重用之。其在半表半里者、心下滿(mǎn),口不欲食,大便硬,脈沉細,是里癥當下,其人頭汗出,微惡寒,手足冷,即當汗,此兩癥俱見(jiàn)者,仲景所謂半在表、半在里也,小柴胡湯主之。太陽(yáng)病不解,傳入少陽(yáng),脅下硬滿(mǎn),干嘔不能食,往來(lái)寒熱,尚未吐下,診其脈弦緊者,小柴胡湯主之,此屬少陽(yáng)膽經(jīng)也,宜和解。其表里兩癥俱見(jiàn)者、病患脈浮而大,是表癥當汗。其人發(fā)熱煩渴,小便赤,是里癥當下,此是表里癥俱見(jiàn),五苓散主之。又傷寒不大便六七日,頭痛有熱者,是里癥當下,其人小便清者,知不在里,仍在表當須發(fā)汗,此是兩癥俱見(jiàn),即未可下,宜與桂枝湯。又太陽(yáng)病,醫反下之,因而腹痛,是有表復有里,仲景用桂枝加芍藥湯,痛甚者,桂枝加大黃湯,或腹滿(mǎn)時(shí)痛,尺寸脈俱浮洪者,此足太陰脾經(jīng)也,自利不渴,當溫之,四逆湯、理中湯。其無(wú)表里者、傷寒四五日以后,以至過(guò)經(jīng),無(wú)表里癥,又于里癥未可下者、但非汗癥亦非下癥者,皆用小柴胡湯隨癥加減用之,以至十余日外用小柴胡湯不愈者,若大便硬,看可汗則用大柴胡湯下之。仲景云∶六七日目中不了了、睛不和,無(wú)表里癥,大便難,身微熱,此為實(shí)也,急下,宜大承氣湯。若不渴,口不燥,舌干而脈沉者,急溫之,宜四逆湯,此足少陰腎經(jīng)也。其表熱里寒者,身大熱而反欲得衣、熱在皮膚、寒在骨髓也,宜先與陰旦湯,寒已,次以小柴胡湯加桂,以溫其表。又身大寒而反不欲近衣,寒在皮膚,熱在骨髓也,宜先與白虎加人參湯,熱除,次以桂枝麻黃各半湯以解其外。又厥陰癥脈浮緩者,必囊不縮,外癥必發(fā)熱惡寒似瘧為欲愈,宜桂枝麻黃各半湯,若脈尺寸俱沉短者,必囊縮,毒瓦斯入臟,宜承氣湯下之,厥陰病,其脈微浮為欲愈,不浮為未愈,宜小建中湯,此足厥陰肝經(jīng)也。然以表里癥內、近似三陰三陽(yáng)之癥,而疏于各癥之下,非可以盡備六經(jīng)之大法也,當以活人書(shū)、傷寒論為主。其瘧癥與大方治法同,后有本條。夏傷于暑、秋必瘧,其暑癥玉露散主之,其詳亦與大方同其治法,但用分劑輕耳??谧h有脫甲散,大能除熱,扶表救里,真良方也。


麻黃湯

治傷寒頭疼發(fā)熱,身痛惡風(fēng),無(wú)汗而喘。又治太陽(yáng)病、脈浮緊無(wú)汗,發(fā)熱身疼痛,八九日不解,表癥仍在,此當發(fā)其汗,服藥已微除,其人煩目瞑,劇者必衄,衄乃解,所以然者,陽(yáng)氣重故也。

甘草(半兩)麻黃(去節、一兩)桂枝(一兩)杏仁(去皮尖、三十個(gè))上咀,每服三錢(qián),水一盞,煎八分去滓,大小加減服,衣復取微汗,夏至后、須加知母一兩,石膏一兩,黃芩一兩。蓋麻黃性熱,夏月溫之,必有發(fā)黃發(fā)斑出血之失,凡傷寒熱病,藥性須涼,不可太溫,惟冬及春,或病患平素虛寒者,乃用正方,不再加減。


蔥白湯

見(jiàn)第五十一問(wèn)。


解肌湯

見(jiàn)第五十二問(wèn)。


葛根湯

見(jiàn)第十六問(wèn)。


柴胡散

見(jiàn)第五十問(wèn)。


桂枝麻黃各半湯

治太陽(yáng)病得之八九日、如瘧狀,發(fā)熱惡寒,熱多寒少,其人不嘔,清便欲自可。一日二三度發(fā),脈微緩者、欲愈也。脈微而惡寒者,此陰陽(yáng)俱虛,不可更發(fā)汗、更吐下也。面色反有熱色者,未欲解也,以其不能得小汗出,身必癢。

桂枝(八錢(qián))芍藥(半兩)生姜(半兩)甘草(半兩)麻黃(去節、半兩)杏仁(去皮尖、十四個(gè))大棗(二個(gè))上咀,每服三錢(qián),水一小盞,煎八分,去滓溫服。


小承氣湯

治太陽(yáng)病吐下后、發(fā)汗而微煩,小便數,大便堅宜服。陽(yáng)明病,若出汗多而微惡寒,為外未解,無(wú)潮熱不可與之,若腹滿(mǎn)不大便,可少少與之。

大黃(一兩、微炒)濃樸(半兩、制)枳實(shí)(一兩,炒)上咀煎,陽(yáng)明病潮熱,大便微硬,可與大承氣湯,不硬者,不可與之。若不大便六七日,恐有燥屎,欲知之法,少與小承氣湯,湯入腹中轉失氣者,此有燥屎也,乃可攻之。若不轉失氣者,必先硬后溏,不可攻之,攻之必腹滿(mǎn)不能食也。欲飲水者,與水則噦,其后發(fā)熱者,必大便復硬而少也,以小承氣湯和之,不轉失氣者,慎不可攻也。


大承氣湯

見(jiàn)第二十九問(wèn)。


四順飲

見(jiàn)第四十四問(wèn)四順清涼飲。


洗心散

見(jiàn)第三十七問(wèn)。


小柴胡湯

見(jiàn)第二十九問(wèn)。


五苓散

見(jiàn)第五十二問(wèn)。


桂枝湯

治太陽(yáng)中風(fēng),陽(yáng)浮而陰弱,陽(yáng)浮者、熱自發(fā),陰弱者、汗自出,嗇嗇惡寒,淅淅惡風(fēng),翕翕發(fā)熱,鼻鳴干嘔者。

桂枝(去皮、一兩半)芍藥(一兩半)甘草(炙,一兩)生姜(一兩半)棗子(六個(gè))上為飲子,每服三錢(qián),水一盞,煎至八分,去滓,大小加減服,須臾啜熱粥一盞以助藥力,溫復令一時(shí)許,通身熱,微微似有汗者。加減桂枝湯,自西北二方居人,四時(shí)行之,無(wú)不應驗,江淮間惟冬及春可行。自春末及夏至以前,桂枝癥,加黃芩一分,謂之陽(yáng)旦湯。夏至后有桂枝癥,可加知母半兩,石膏一兩,或升麻一分。若病素虛寒者,正用古方,不再加減也。戒曰∶桂枝最難用,雖用云表不解可發(fā)汗,宜桂枝湯。須是病患常自汗出,小便不數,手足溫和,或手足指梢作微冷,少頃卻溫,身雖微似煩,而又憎寒,始可行之。若病患身無(wú)汗,小便數,或手足冷,不惡寒,或飲酒家不喜甘者,慎不可行桂枝也。仍有桂枝癥,服湯已、無(wú)桂枝癥者,尤不可再與。


桂枝加芍藥湯

治太陽(yáng)病反下之,因腹痛、是有表復有里,宜服。

桂枝(一兩半)生姜(一兩半)大棗(六個(gè))甘草(炙、一兩)芍藥(三兩半、利者、先煎三四沸)上咀,水煎加減服。痛甚者加大黃,大實(shí)者加一兩半,羸瘦虛弱者減之。


桂枝加大黃湯

治太陽(yáng)病反下之,因腹滿(mǎn)痛,屬太陰,桂枝加芍藥主之。大實(shí)痛者、桂枝加大黃湯主之。

桂枝(去皮、一兩)芍藥(一兩半)甘草(炙、半兩)大黃(半兩、羸者減之)上咀,每服三錢(qián),水一盞,姜一片,棗一枚,煎服。


四逆湯

治陰癥傷寒,自利不渴,嘔噦不止,吐利俱作,小便或澀或利,脈微欲絕,腹痛脹滿(mǎn),手足厥冷,或咳或悸,內寒外熱,下利清谷,四肢沉重,或汗出熱不出內,拘急身疼痛而惡寒者。

干姜(一兩半)附子(一個(gè)、生用)甘草(一兩)上咀,每服三錢(qián),水一盞,煎七分,溫服。


理中湯

治脾胃不和,中寒上沖,心腹痛,痰逆惡心嘔吐,心下虛煩痞滿(mǎn),膈塞不通,飲食減少,短氣羸困,溫中逐水,止汗去濕,泄瀉注下,水谷不分,腹中雷鳴,傷寒時(shí)氣,里寒外熱,霍亂吐利,手足厥冷。

人參(去蘆、三兩)白術(shù)(三兩)干姜(炮、三兩)甘草(炙、一兩半)上咀,每服三錢(qián),水一盞,煎六分,去滓,帶熱服,空心食前?;蜓屑毮?,白湯調下。腹痛者,加人參一兩半。

臍上筑者,腎氣動(dòng)也,去白術(shù)加桂四兩。吐多者,去術(shù)加生姜三兩。下多者還用術(shù)。悸者加茯苓二兩?;蛩闹屑?,腹滿(mǎn)下利,轉筋者,去術(shù)加附子一個(gè)生用。末之,蜜丸如雞子黃大,名理中丸,又名調中丸,治厥陰臟寒,蛔上入鬲,吐長(cháng)蟲(chóng),或胃中虛冷,因發(fā)汗,故吐蟲(chóng),先服理中丸?;蚣予讓?shí)、茯苓、蜜丸,治傷寒結胸欲絕,心鬲高起,實(shí)滿(mǎn)作痛,手不得近,并用熱湯化下。


大柴胡湯

見(jiàn)第二十九問(wèn)。


陰旦湯

治傷寒肢節疼痛,內寒外熱虛煩。

桂(二兩)芍藥(一兩半)甘草(炙一兩)干姜(炮一兩半)黃芩(一兩半)上咀,每服三錢(qián),水一盞,棗一個(gè),同煎去滓,溫服,復令少汗。


白虎加人參湯

治傷寒若吐若下后,七八日不解,熱結在里,內外俱熱,時(shí)惡寒,大渴大汗,煩渴不解,脈洪大者。

石膏(四兩、研細)知母(一兩半)甘草(炙、半兩)粳米(一合)人參(半兩、去蘆)上咀,每服三錢(qián),水一盞,煎六分,米熟為度服。


小建中湯

治傷寒陽(yáng)脈澀,陰脈弦,法當腹中急痛,先與小建中湯。

桂枝(一兩半)芍藥(三兩)甘草(二兩炙)膠飴(半升)上咀,每服三錢(qián),水一盞,生姜三片,棗一枚,煎六分,去滓,下膠飴兩匙許,再煎化溫服,日三夜二服。尺脈尚遲,再作一劑,加黃末一錢(qián)。


玉露散

涼心經(jīng),解諸熱,治口燥咽干,煩渴躁啼,小便閉。

寒水石(一兩)石膏(一兩、水飛)甘草(三錢(qián))上為末,每服半錢(qián),麥門(mén)冬泡湯化下,湯、散隨意。加辰砂、金箔,名桃紅散,亦治急驚。入梔子仁、名金蓮散。

加滑石半兩,名玉真散。湯氏方,治小兒秋夏伏暑,多煩熱,吐黃涎,頭額溫,五心熱,小便赤少?;蚋蓢偀o(wú)物,宜服香薷散。又宜服玉露散,生姜汁和白湯調下。獨用姜汁一服而止。


脫甲散

治嬰孩小兒,傷寒體熱,頭目昏沉,不思飲食,夾驚夾食寒熱,大小便閉澀,或赤或白,煩躁作渴,冷汗妄流,夾積傷滯,膈滿(mǎn)脹急,青黃體瘦,日夜大熱。及療傷風(fēng)、傷寒、傷暑,驚癇客忤,筋骨腎臟疳氣等熱,并宜服之。

柴胡(去蘆、二錢(qián))當歸(酒洗、三錢(qián))白茯苓(三錢(qián))龍膽草(去蘆、二錢(qián))人參(去蘆、二錢(qián))知母(去毛、二錢(qián))甘草(炙、四錢(qián))川芎(二錢(qián))上為末,每服一錢(qián),水一盞,連須蔥白一寸,煎至半盞,溫服不拘時(shí)。此方散熱,扶表救里,表虛令汗不妄行,里熱令氣不閉結,外即通關(guān),內即開(kāi)渠,通關(guān)流行經(jīng)路,開(kāi)渠不壅臟腑,熱在表里之間。施無(wú)不可。

傷寒咳嗽傷風(fēng)第五十四問(wèn)

仲陽(yáng)云∶咳嗽者,肺感微寒。八九月間肺氣大旺,病嗽者、其病必實(shí),非久病也,其癥面赤身熱痰盛,法當以葶藶丸下之,若久嗽不可下也。冬月嗽、乃傷風(fēng)咳也,當以麻黃湯汗之。有熱癥、面赤飲水,涎痰濃實(shí),咽喉不利者、宜甘桔湯。有肺盛者、咳而后喘,面腫欲飲水,有不飲水者,其身即熱,以瀉白散瀉之。有嗽而吐涎痰乳食者、以白餅子下之。然肺主氣、應于皮毛,肺為五臟華蓋,小兒感于風(fēng)寒,客于皮膚,入傷肺經(jīng),微者咳嗽,重者喘急。肺傷于寒、則嗽多痰涎,喉中鳴急。肺傷于暖、則嗽聲不通壅滯。傷于寒者、必散寒邪,傷于曖者、必泄壅滯。發(fā)散屬以甘辛,即桂枝、麻黃、細辛是也,涌泄系以酸苦,即葶藶、大黃是也,更五味子、烏梅之酸,可以斂肺氣,亦治咳嗽之要藥也。

久嗽不已,必主驚悸頑涎,血脈灌臉,其嗽傳受五臟?;蛲履?,或痰涎,或厥冷,或恐悸,甚而至于眼目?jì)煽?、紫黑如被物傷損,眼白紅赤如血,謂之血眼。治之之法,當用生地黃、及濕黑豆研成膏,掩眼上,而眼腫黑自消,其血皆自眼淚而出,真良方也,兼服麥煎散而嗽自止。久嗽成癇,當服散癇等劑。凡治嗽,先要發(fā)散寒邪,然后服寬氣化痰止嗽之藥,即得痊瘥。先服九寶丸、華蓋散、葶藶丸、抱龍丸,或細辛五味子湯,如有熱,可服涼肺之藥柴胡、黃芩等劑并瀉白散,痰多氣喘,用金星丸利痰了,卻服前藥,后服百部丸、生犀散、天麻定喘飲,調理而安,冷癥咳嗽,小青龍湯加杏仁去麻黃,亦可服,有熱及時(shí)氣咳嗽,柴胡散加杏仁、五味子,柴胡石膏湯亦可,錢(qián)氏生犀散加減亦佳,有驚咳嗽、天麻防風(fēng)丸治之,惺惺散、化風(fēng)丹皆可服。金沸草散、三拗湯加減,乃治傷風(fēng)咳嗽之常劑也。和解湯,治四時(shí)感冒,可加減服。


亭藶丸

治食乳沖脾,咳嗽傷風(fēng)面赤,痰盛身熱,喘嗽急促,化痰寬氣進(jìn)食。

葶藶子(隔紙略炒)防己黑牽牛(略炒)杏仁(去皮尖、雙仁者、同干面炒黃、別搗、各一兩)上為末,研入杏膏拌勻,取蒸棗肉和,再搗為劑,丸如麻子大,每服五丸至七丸,淡生姜湯下,乳食后、或臨夜服,量大小加減。


麻黃湯

見(jiàn)第五十三問(wèn)。


甘桔湯

見(jiàn)第十一問(wèn),又名甘號散,煎服治乳嗽。


瀉白散

見(jiàn)第八問(wèn)。


白餅子

見(jiàn)第十四問(wèn)。


麥煎散

治小兒夾驚傷寒,吐逆壯熱,表里不解,氣粗喘急,面赤自汗,或狂語(yǔ)驚叫,或不語(yǔ)無(wú)汗,及癮疹遍身赤癢,往來(lái)潮熱,時(shí)行麻豆疹子,余毒未盡,渾身浮腫,痰涎咳嗽,或變急慢驚風(fēng),手足搐搦,眼目上視,及傷風(fēng)頭疼并治。一方無(wú)地骨皮、赤芍藥、滑石、知母,有鉤藤、桔梗、川芎亦可。

滑石(半兩)地骨皮(半兩)赤芍藥(半兩)石膏(半兩)白茯苓(半兩)杏仁(半兩)知母(半兩)甘草(半兩)葶藶子(半兩)人參(半兩)麻黃(去節、一兩)有熱加大黃。

上為末,每服一錢(qián),麥子煎湯調下。如初生牙兒感冒風(fēng)冷,鼻塞身熱,噴嚏多啼,每一字、用麥子煎湯調下。


九寶飲

治小兒嗽,是肺臟感寒,須是表散了,卻服嗽藥。

麻黃(去節、一兩)薄荷(一兩)大腹皮(一兩)紫蘇(一兩)陳皮(一兩)杏仁(一兩)肉桂(半兩)桑白皮(炙、半兩)枳殼(半兩)甘草(二錢(qián))上咀,生姜烏梅煎,冷癥去薄荷,熱癥去肉桂。


華蓋散

治肺感寒邪,咳嗽上氣,胸膈煩滿(mǎn),項背拘急,聲重鼻塞,頭目昏眩,痰氣不利,呀呷有聲。

麻黃(去節、半兩)蘇子(炒、半兩)桑皮(蜜炙、半兩)杏仁(去皮尖、炒、半兩)赤茯苓(半兩)陳皮(去白、半兩)甘草(炙、一錢(qián))上為末,每服一錢(qián),水一盞,煎五分,去滓,食后服。


細辛五味子湯

治肺經(jīng)不足,胃氣怯弱,或冒風(fēng)邪,或停寒有飲,咳嗽喘息,不得安臥,胸滿(mǎn)迫塞,短氣減食,干嘔作熱,咳唾結痰,或吐涎沫,頭目昏眩,身體疼重,語(yǔ)聲不出,痛引胸脅,不問(wèn)新久,并宜服之。

細辛(去苗、一兩)半夏(湯泡、一兩)烏梅(去核、一兩)甘草(炙、一兩)罌粟殼(去蒂蓋、炒、一兩半)五味子(三兩)桑白皮(炒、二兩)上咀,每服二錢(qián),水一盞,生姜一片,煎六分服。


抱龍丸

見(jiàn)第五十一問(wèn)。


金星丸

見(jiàn)第四十問(wèn)。


百部丸

治小兒肺寒壅,咳嗽微喘有痰。幼幼方加甘草二錢(qián)半。

百部麻黃(去節、各一兩)杏仁(四十個(gè)、去皮尖、微炒、煮三五沸研入)上為末,煉蜜丸如芡實(shí)大,熱水化下。仲陽(yáng)加松子仁五十粒炒焙,更加胡桃肉極妙。


生犀散

治咳嗽,解時(shí)氣痰逆喘滿(mǎn),心忪忡驚悸、風(fēng)熱。

杏仁(二錢(qián)、炒)桔梗(二錢(qián))茯苓(一錢(qián))前胡(一錢(qián)半)人參(一錢(qián))半夏(一錢(qián))五味子(一錢(qián))甘草(一錢(qián))上咀,生姜薄荷煎服。有熱加羌活,或加麻黃細辛。


天麻定喘飲

治小兒喘嗽驚風(fēng)。

天麻(一兩)防風(fēng)(一兩)羌活(一兩)甘草(一兩)人參(半兩)桔梗(一兩)白術(shù)(一兩)川芎(一兩)半夏曲(一兩)上銼散,每服二錢(qián),水一盞,麥門(mén)冬十四個(gè),煎至七分,食后服。有熱去白術(shù),加芍藥枳殼。


小青龍湯

治傷寒表不解,惡寒體熱,水停心下,干嘔發(fā)熱,咳嗽喘急。又主肺脹胸滿(mǎn),鼻塞清涕,咳逆上氣,喘鳴怕寒。仲景曰∶治表不解,心有水氣,干嘔發(fā)熱而嗽,或渴、或利、或小便不通、或噎,小腹喘滿(mǎn)。

麻黃(去節、一兩)赤芍藥(三錢(qián))半夏(炮、三錢(qián))細辛(半兩)干姜(三錢(qián))甘草(炙、三錢(qián))桂枝(去皮、三錢(qián))五味子(半兩)上咀,每服三錢(qián),水一盞,煎七分,溫服。微利者去麻黃、加蕘花如彈子大,炒令赤色。若噎者去麻黃、加附子半錢(qián)炮。若小便不利者去麻黃、加茯苓一兩。如喘者去麻黃、加杏仁半兩,去皮尖。若渴去半夏、加栝蔞根一兩半。


柴胡散

見(jiàn)第五十問(wèn)。


柴胡石膏湯

見(jiàn)第五十二問(wèn)。


天麻防風(fēng)丸

治一切驚風(fēng),身體壯熱,多睡驚悸,手足抽掣,精神昏憒,咳嗽痰涎不利。及風(fēng)溫邪熱,并宜服之。

天麻(一錢(qián))防風(fēng)(一錢(qián))人參(一錢(qián))辰砂(一錢(qián))雄黃(一錢(qián))甘草(一錢(qián)、炙)麝香(一分)全蝎(半兩、炒)僵蠶(炒、半兩)牛黃(一分)一方有膽南星、無(wú)麝香。

上為末,煉蜜丸如梧桐子大,每服一至二丸,薄荷湯下,不拘時(shí)。


惺惺散

見(jiàn)第五十問(wèn)。


化風(fēng)丹

見(jiàn)第十九問(wèn)。


金沸草散

治傷風(fēng)痰盛,頭目昏痛,頸項強急,往來(lái)寒熱,肢體煩疼,胸膈滿(mǎn)痛,咳嗽喘逆,涕唾稠粘。及時(shí)行寒疫,壯熱惡風(fēng)。

荊芥穗(四兩)前胡(去蘆、三兩)麻黃(去節、三兩)旋復花(三兩)甘草(三兩、炙)半夏(制、一兩)赤芍藥(一兩)上銼,每服二錢(qián),水一盞,生姜二片,棗一個(gè),煎六分,去滓溫服不拘時(shí)。有寒邪、則汗出惡風(fēng),加杏仁、北五味。


又方名加減金沸草散

治傷寒中脘有痰,令人壯熱頭疼,筋脈緊急,時(shí)發(fā)寒熱,皆類(lèi)傷風(fēng),但不頭疼為異耳。

前胡(三兩)旋復花(三兩)荊芥穗(四兩)赤茯苓(一兩)細辛(一兩)甘草(炙、一兩)半夏(洗凈、姜汁浸制、切、一兩)上為末,每服一錢(qián),水一盞,生姜一片,棗二個(gè),煎六分,去滓熱服,未愈再服。


三拗湯

治感冒風(fēng)邪,鼻塞聲重,語(yǔ)音不出,或傷風(fēng)傷冷,頭疼目眩,四肢拘急,咳嗽多痰,胸滿(mǎn)氣短。

麻黃(不去節)杏仁(不去皮尖)甘草(生用、各等分)上咀,每服三錢(qián),水一盞,生姜三片,煎至六分,去滓溫服,取汗為度。一方加荊芥、桔梗,嗽甚加五味子、細辛、各減半。又方麻黃去節,杏仁去皮尖,甘草炙,名三和湯,治喘嗽尤妙,加減在乎活法,有熱加前胡,傷風(fēng)加荊芥,有痰加半夏。


和解湯

治小兒四時(shí)感冒寒邪,壯熱煩躁,鼻塞多涕,驚悸自汗,肢體疼痛。及瘡疹已發(fā)未發(fā),皆可服之。

羌活(一兩)防風(fēng)(一兩)川芎(一兩)人參(一兩)干葛(半兩)升麻(半兩)甘草(半兩)芍藥(半兩)上咀,每服三錢(qián),水一盞,生姜一片,棗一個(gè),煎至六分,不拘時(shí)服。無(wú)汗加麻黃??人哉?,加杏仁、五味子、桔梗。

百內嗽第五十五問(wèn)

此名乳嗽,實(shí)難調理,亦惡癥也。當審虛實(shí)而施治焉,實(shí)者散之,虛者補之。其癥氣粗痰盛,口瘡眼熱,發(fā)散后,可利之,比金丸等藥主之,散其實(shí)也。其癥嘔吐后驚悸,困倦自汗,當用補肺散、益黃散、天麻散、補其虛也。大抵治驚嗽琥珀散主之。天麻丸乃要藥也,用天麻、蟬蛻、僵蠶、人參、川芎、甘草、硼砂、天竺黃、牛膽南星、白附子、坯、雄黃、末之,煉蜜丸如芡實(shí)大,金箔為衣,每服一丸,薄荷湯化下,治未滿(mǎn)百咳嗽不止,遠勝諸藥。


補肺散

(又名阿膠散)治小兒久患咳嗽,氣急有痰,惡心可服。

阿膠(炒、一兩半)鼠粘子(一兩)馬兜鈴(半兩)杏仁(七個(gè)、去皮尖)糯米(一盒)甘草(半兩)上咀,三歲一錢(qián),水半盞,煎至三分,去滓溫服。


比金丸

見(jiàn)第十九問(wèn)。


天麻散

治嬰兒咳嗽有痰,氣壅面紅。

天麻(三錢(qián))朱砂(一錢(qián))麝香(一字)南星(水浸、春秋五日、冬七日、夏三日、半兩)上為末,每服一字,用杏仁湯調下。人參湯亦可。


琥珀散

見(jiàn)第十五問(wèn)。


天麻丸

治小兒未滿(mǎn)百咳嗽不止,名曰乳嗽。

天麻(一兩)蟬蛻(一兩)僵蠶(一兩)人參(一兩)川芎(一兩半)甘草(二兩)硼砂(半兩)辰砂(一兩)天竺黃(一兩)膽星(二錢(qián))白附子(一兩)坯(一兩)雄黃(一兩)金箔(五片)上為末,煉蜜丸如芡實(shí)大,金箔為衣,每服一丸,薄荷湯下。

熱吐第六十一問(wèn)

小兒秋夏伏暑,多有熱吐,何以別之?或有黃涎,頭額溫,五心熱,小便赤而少,或唇干而煩渴。先令乳母服香薷散、五苓散,兒服竹茹湯、五苓散,熱甚者,大柴胡湯去大黃服,或小柴胡湯亦可,熱極者,可服大承氣湯,其效如神。

玉露散亦可服。


香薷散

見(jiàn)第六十問(wèn)。


五苓散

見(jiàn)第五十二問(wèn)。


竹茹湯

見(jiàn)第六十問(wèn)。


大柴胡湯

見(jiàn)第二十九問(wèn)。


大承氣湯

見(jiàn)第二十九問(wèn)。


玉露散

見(jiàn)第五十三問(wèn)。

寒冷嘔吐噦逆第六十二問(wèn)

小兒感受風(fēng)冷,或食生冷瓜果過(guò)多,胃口停寒,以致吐食吐乳,并用理中湯主之,或釀乳法、消乳丸、異功散、香樸散、茯苓半夏湯、二陳湯、人參散、麝沉散俱可服。


理中湯

見(jiàn)第五十三問(wèn)。


釀乳法

治初生嬰兒以表用藥,凡有胎熱癥,當令乳母服藥,不可求效之速,治法當釀乳令兒吃漸次解之,百無(wú)一失。若遂以冷藥攻之,必損脾胃,加以嘔吐,必成大患。

澤瀉(二兩半)豬苓(去黑皮)赤茯苓天花粉(各一兩半)生地黃(二兩)山茵陳甘草(各一兩)上咀,每服五錢(qián),水一盞,煎六分,食后捏去舊乳卻服。


消乳丸

見(jiàn)第六十問(wèn)。


異功散

見(jiàn)第十七問(wèn)。


香樸散

見(jiàn)第六十問(wèn)。


茯苓半夏湯

治諸嘔吐,心下堅痞,膈間有痰水眩悸。

茯苓(二兩)半夏(五錢(qián)、湯泡七次)上咀,每服三錢(qián),水一盞,生姜三片,煎六分服。


二陳湯

治痰飲為患,或嘔吐惡心,或頭眩心悸,或中脘不快,或發(fā)為寒熱,或因生冷傷脾。

半夏(湯泡)橘紅(各五錢(qián))白茯苓(三錢(qián))炙甘草(一錢(qián)半)上咀,每服三錢(qián),水一盞,生姜三片,烏梅一個(gè),煎至七分,去滓溫服。


人參散

治小兒臟腑冷,若才吃乳食,即又吐出?;蛞虿懦匀?,為驚觸犯。令小兒外癥面唇青黑,手足心熱,口多清涎,吐逆不止,或作瀉候,青黃紫白,或如鼻涕雞子清者,并宜服之。

人參(去蘆)白術(shù)(炒)白茯苓降沉香烏藥甘草(炙、各半兩)上為細末,以瓶貯之,遇小兒有前項形癥,半歲一字,二、三歲半錢(qián),大者一錢(qián),煎棗子米飲調下,或陳紫蘇湯亦可?;蛲聻a并作,煎丁香湯下,陳皮湯尤妙。


沉香散

見(jiàn)第十六問(wèn)。

霍亂吐瀉第六十三問(wèn)

小兒吐瀉,有身溫者,有身熱者,有身涼者,有吐瀉成驚風(fēng)者,有夏秋傷暑吐瀉者,有初生三日內吐瀉者。仲陽(yáng)云∶小兒初生三日內,吐瀉壯熱不思乳食,大便青白,乳食不消,或白色,是傷乳,當下之,后和胃,下用白餅子,和胃用益黃散主之。三日以后至十日,吐瀉,身溫涼,不思乳食,大便青白色,乳食不消,此上實(shí)下虛也,用益黃散加減治之。

又傷風(fēng)吐瀉身溫,乍涼乍熱,氣粗,大便黃白色,嘔吐乳食不消,時(shí)時(shí)咳嗽,更有五臟兼見(jiàn)癥,當服入臟君臣藥,先大青膏,后益黃散主之。又吐瀉身熱多睡能食乳,飲水不止,吐痰,大便黃水,皆為胃虛熱渴吐瀉也,當生胃中津液以止其渴,止后用發(fā)散藥,止渴多服白術(shù)散,發(fā)散大青膏、鉤藤飲主之。又吐瀉身涼吐沫,瀉青白色,悶亂不渴,哽氣長(cháng)出氣,睡露睛,此傷風(fēng)荏苒輕怯,因成吐瀉,當補脾后發(fā)散,補脾益黃散,發(fā)散大青膏、鉤藤飲。夏至后吐瀉身壯熱,熱癥也,或因傷熱,乳食嘔吐不消,瀉深黃色,玉露散主之,五苓散亦佳,香薷散、車(chē)前子散、可選而用之。若面色青黃,知風(fēng)熱在脾,發(fā)直怕人,眼不合,是心中有毒液,更胃逆風(fēng)搐??煞?。


白餅子

見(jiàn)第十四問(wèn)。


益黃散

見(jiàn)第八問(wèn)。


大青膏

見(jiàn)第八問(wèn)。


白術(shù)散

見(jiàn)第四十八問(wèn)錢(qián)氏白術(shù)散。


鉤藤散

見(jiàn)第十六問(wèn)。


玉露散

見(jiàn)第五十三問(wèn)。


五苓散

見(jiàn)第五十二問(wèn)。


香薷散

見(jiàn)第六十問(wèn)。


車(chē)前子散

治暑月伏熱,霍亂吐瀉,煩悶引飲不止,通利小便。

白茯苓豬苓香薷車(chē)前子(各一兩)人參(五錢(qián))上末,每服一錢(qián),燈心湯調下。肚痛加芍藥,瀉不止加石蓮肉。


定命飲子

見(jiàn)第十六問(wèn)。


理中湯

見(jiàn)第五十三問(wèn)。


不換金正氣散

治山嵐障氣,寒熱往來(lái),五膈氣噎,霍亂吐瀉,臟腑虛寒。

濃樸(去皮、姜汁炒)藿香(去土)陳皮(去白)甘草(炙)蒼術(shù)(米泔浸、各一兩)半夏(皂莢、白礬、姜汁同煮、一兩)上咀,每服三錢(qián),水一盞,生姜三片,大棗二枚,煎七分絞去滓,食前帶熱服。


二順散

治伏熱中暑,霍亂吐瀉,煩悶躁渴,小便赤色,便血肚疼。

豬苓澤瀉茯苓白術(shù)甘草(炙)桂干葛杏仁(去皮尖,各一兩)上為末,每服半錢(qián)或一錢(qián),新汲水調下。


又釀乳法

治胃虛吐瀉,睡中吐舌搖頭,吐乳作腥氣,額上汗流,多驚啼哭面黃,凡有此疾,宜暫斷乳,令胃干饑甚用藥,令乳母釀乳。

人參木香藿香沉香陳皮神曲麥芽(各一兩)丁香(半兩)上咀,每服四錢(qián),姜三片,紫蘇十葉,棗三個(gè)煎,乳母食后捏去舊乳汁盡,方服半盞許,臥少時(shí),卻與兒乳。

病第六十四問(wèn)

巢氏云∶小兒被病者、婦人懷胎孕,有鬼神導其腹中胎,嫉妒小兒,致令此病。其狀微微下利,寒熱往來(lái),毛發(fā),情思不悅也。千金論∶鬼、小兒鬼也,凡婦人先有小兒,未能行而母繼有胎妊,兒未節乳,漸漸羸瘦,毛發(fā)稀黃,時(shí)作壯熱,大便不勻,乃病也,又曰繼病。法當用紫霜丸下其乳,以益黃散補之,令小兒斷乳即安。消乳丸、異功散亦良劑也。其或他婦人有妊而抱他人嬰孩者,亦有此癥,同此治法。有熱者龍膽湯。


紫霜丸

見(jiàn)第三問(wèn)。


益黃散

見(jiàn)第八問(wèn)。


消乳丸

見(jiàn)第六十問(wèn)。


異功散

見(jiàn)第十七問(wèn)。


龍膽湯

見(jiàn)第三問(wèn)千金龍膽湯。

瀉利第六十五問(wèn)

千金論∶小兒春秋月晨夕中暴冷,冷氣折其四肢,熱不得泄則壯熱,冷氣入胃變成下利,或赤或白,日夜無(wú)數,小兒腹脹痛,壯熱脈洪大,或急熱數者,宜調中湯下之,熱便歇,利亦瘥也,但壯熱不吐下者,亦宜服之。又夏月初秋,忽有暴寒折于盛熱,無(wú)可發(fā)散,客搏肌膚,發(fā)于外則為瘧,發(fā)于內則為痢,內外俱發(fā),則瘧痢俱作,皆由榮衛不和,腸胃虛弱,冷熱之氣乘虛客于腸胃,又因飲食所傷,冷熱不調,夾冷則白,夾熱則赤,冷熱交攻,則膿血相雜,亦因沉積所作,赤痢積熱,白痢積冷,赤白相雜,冷熱之積,若脾胃氣虛,不能消化水谷,則糟粕不聚,或春間解脫風(fēng)冷所傷,腸胃虛弱,卒被風(fēng)寒所折,便為下利多矣。經(jīng)云∶春傷于風(fēng),夏必飧泄故也。調中湯去大黃加枳殼,更利不止,則加黃連治之。其暴下利者,車(chē)前子末之,米飲調下亦效。暑月用五苓散、車(chē)前子散、燈心湯調服,潑火散加減服。太陽(yáng)陽(yáng)明合病者必下利,葛根湯主之,嘔者加半夏,四逆散亦可服。


調中湯

見(jiàn)第五十二問(wèn)。


五苓散

見(jiàn)第五十二問(wèn)。


車(chē)前子散

見(jiàn)第六十三問(wèn)。


潑火散

治中暑躁煩,發(fā)渴口干,及治血痢。

青皮(去白)赤芍藥黃連(去須)地榆(各一兩)上為細末,冷水調下一錢(qián),如血熱妄行加甘草。


葛根湯

見(jiàn)第十六問(wèn)。


四逆散

治少陰病,其人或咳或悸,或小便不利,或腹中痛,或泄利下重者。

甘草(炙)枳實(shí)(炒)柴胡白芍藥(炒、各一兩)上搗篩為細末,水飲調下二錢(qián),日進(jìn)三服。如咳者、加五味子、干姜各半兩,下利悸者、加桂半兩,小便不利者、加茯苓半兩,泄利下重、先濃煎薤白湯,內藥末三錢(qián)匕,再煮一二沸,溫服。

脫肛并痔癥第七十一問(wèn)

湯氏方治脫肛、大腸自糞門(mén)出,宜用蔥湯熏洗,令軟,款款送上,此因瀉利得之者,亦可服瀉利之藥,然后用槐花等藥。又有用一味五倍子煎湯,入樸消熏洗而縮者,又有用真蒲黃碾極細,以豬膽拌勻敷肛門(mén)上而入者,全嬰方用澀腸散。兼有痔癥腫痛者,用黃丹滑石等分,井水調涂即消,并用鉛白霜半錢(qián),片腦半字,好酒調敷腫處甚佳,黃連解毒湯亦可服,用苦參湯洗亦效,亦有密陀僧、白礬、片腦末敷上,再用荊芥、防風(fēng)等項洗之,用生栝蔞根者效。


澀腸散

治小兒久痢,大腸頭脫出不收。

訶子(炮)赤石脂龍骨(各等分)上為末,臘茶少許,和藥摻腸頭上,絹帛揉入。又治痢,米湯調。又方治脫肛,五倍子焙為末,入茶根據前方用。


丹石散

治外痔如神。

黃丹滑石(各等分)上為細末,新汲水調涂,日三五次上。


勝雪膏

治隨腸番花鼠奶等痔,熱痛不可忍,或已成瘡者,并皆治之。

片腦鉛白霜上件各半字,用好酒少許,研成膏子涂之,隨手則愈。


黃連解毒湯

見(jiàn)第七十問(wèn)。


苦參湯

治脫肛并痔。

枳殼黃連大黃甘草荊芥苦參赤芍藥黃芩(各等分)上銼散,每用五錢(qián),以車(chē)前子、茅草,同煎熏洗。


又方

用生栝蔞根研粉,豬油溫暖入。又用萆麻子貼頭頂上,腸即入,便去萆麻子。

便血臟毒第七十二問(wèn)

議曰∶兒生七日之內,大小便有血出者,此由胎氣熱盛之所致也。母食酒面炙爆熱物,流入心肺,兒在胎內受其熱毒,亦傳心肺,且女子熱入心,故小便有之,男子熱入肺,故大腸有之,血出淡淡,有似坯水,盛則其血如鮮。凡遇有此,不可以他藥,只以生地黃根,取自然汁,入蜜少許和勻,溫溫與服,移時(shí)自安,男女皆效。甘露飲宜兼與服,茅根、茅花煎濃湯服亦妙,犀角地黃湯亦可服,臟毒聚金丸用之效,地黃丸亦可用。有瘀血者,桃仁承氣湯下之。


甘露飲

治小兒胃中客熱,牙宣口氣,齒齦腫爛,時(shí)出濃血,常欲合閉,或饑煩不欲飲食,及赤目腫痛不任涼藥,口舌生瘡,咽喉腫疼,瘡疹已發(fā)未發(fā),皆可服之。療身面皆黃腫,體微腫,胸膈氣滿(mǎn),大便不調,小便黃澀,或時(shí)身熱,并皆治之。

熟地黃麥門(mén)冬(去心,焙)枳殼(炒)甘草(炙)山茵陳枇杷葉(刷去毛、凈)石斛(去蘆)黃芩生干地黃天門(mén)冬(去心、焙、各等分)上銼散,每服二錢(qián),水一盞,煎七分,去滓,食后臨臥溫服。小兒一服、分作二服,仍量歲數加減服。


聚金丸

治大便下血,發(fā)熱煩躁,腹中熱痛作渴,脈來(lái)弦數?;蝮@熱目赤昏澀,或有酒毒去血,并治之。

黃連(四兩、一兩水浸曬干、一兩炒、一兩炮、一兩生用)黃芩防風(fēng)(去蘆、各一兩)上件為細末,煮面糊為丸,如梧子大,每服五十丸,量意加減,以米泔浸枳殼水下,不拘時(shí)候。夏月入大黃一兩,三時(shí)不須用?;蜩讱槟?,入前藥為末亦效,小兒丸綠豆大,亦治血痢。


犀角地黃湯

治傷寒及溫病,應發(fā)汗而不發(fā)汗、內有瘀血,吐血鼻衄,面黃大便黑。此方主消化瘀血,兼治瘡疹出得太盛以解之。

生犀角屑(如無(wú)、以升麻代之)牡丹皮(去骨、各一兩)生地黃(半斤)芍藥(七錢(qián)半)上銼散,每服三錢(qián),水一盞煎服。


千金地黃丸

治心熱腸風(fēng),臟毒去血。

黃連(四兩、粗末)生地黃(半斤、研取汁、連滓二味拌勻、日中曬極干)上為細末,煉蜜為丸,如梧桐子大,每三十丸,食后麥門(mén)冬湯下,量大小加減。


桃仁承氣湯

治大便瘀積,下鮮血或黑。

川大黃(四兩)桂枝甘草芒硝(各二兩)桃仁(五十枚、去皮尖雙仁、諸本皆同惟外書(shū)用一百五十)上銼散,每三錢(qián),水煎服,以快利為度,未利再投。

大便不通第七十三問(wèn)

議曰∶小兒大腸熱,乃是肺家有熱在里,流入大腸,以致秘結不通,乃實(shí)熱也。當以四順清涼飲加柴胡,熱甚者、加山梔、黃芩流利之。其表里俱熱者,面黃頰赤,唇燥口干,小便赤澀,大便焦黃。無(wú)汗者,先解表,以柴胡散汗之,解后大便秘,或肚疼者,以清涼飲,大柴胡湯、承氣湯皆可下之。積熱者,神芎丸尤妙。


四順清涼飲

見(jiàn)第四十四問(wèn)。


柴胡散

見(jiàn)第五十問(wèn)。


大柴胡湯

見(jiàn)第二十九問(wèn)。


大承氣湯

見(jiàn)第二十九問(wèn)。


神芎丸

見(jiàn)第二十問(wèn)。


輕號散

治小兒初生,大便不通。

輕粉(一分)蜜(少許)上以熱湯調開(kāi),蜜糊輕粉,點(diǎn)兒口即通。與一、二次,再不可與。

小便不通第七十四問(wèn)

湯氏云∶凡小兒小便不通,皆因心經(jīng)不順,或伏熱,或驚起,心火上攻,不能降濟,腎水不能上升,故使心經(jīng)熱,而小腸與心合,所以小便不通。木通散主之,甚者八正散。又小便不通,臍腹脹悶,心神煩熱,梔子仁散主之。積熱者,神芎丸效。


木通散

治小便不通,小腹疼痛。

木通滑石(各一兩)黑牽牛(炒、半兩)上為粗末,燈心蔥白煎,去滓、大小以意加減服。


八正散

治小兒心經(jīng)邪熱,一切蘊毒,咽干口燥,大渴引飲,心忪面熱,煩躁不寧,目赤睛疼,唇焦鼻衄,口舌生瘡,咽喉腫痛。及治小便赤澀不通,熱淋、血淋之癥。

車(chē)前子瞿麥滑石大黃(濕紙裹煨)小梔蓄木通甘草上銼散,每二錢(qián),水一盞,入燈心,煎至七分、去滓溫服,食后、臨臥,小兒量力,少少與服。


蔥號散

見(jiàn)第三問(wèn)。


梔子仁散

治小兒小便不通,臍腹脹悶,心神煩熱。

梔子仁(五枚)茅根(銼)冬葵子(各半兩)甘草(二錢(qián)半)上銼散,每服二錢(qián),水一小盞,煎五分,去滓不拘時(shí)侯,大小加減溫服。


神芎丸

見(jiàn)第二十問(wèn)。

大小便不通第七十五問(wèn)

議曰∶調理嬰孩傷寒體熱,頭目昏沉,不思飲食,夾驚夾食,寒熱,大小便閉澀不通,煩躁作渴,冷汗妄流,夾積傷滯,膈滿(mǎn)脹急,青黃體瘦,日夜大熱,及療傷風(fēng)、傷暑、驚癇、客忤、腎臟疳氣等熱,并宜脫甲散主之。亦可服大連翹湯加大黃神芎,治小兒驚風(fēng)積熱,大小便澀滯,其效尤速。又掩臍法,用連根蔥一根,不洗帶泥,生姜一片,豆豉二十一粒,鹽二匙,同研爛捏餅,烘熱掩臍中,以綿扎定,良久氣透自通,不然另?yè)Q一劑。小便不通、亦可前二問(wèn)通用。


脫甲散

見(jiàn)第五十三問(wèn)。


大連翹湯

見(jiàn)第三問(wèn)大連翹飲子。


神芎丸

見(jiàn)第二十問(wèn)。


掩臍法

治大小便不通。

海螄(四十九粒)蔥根(帶土、七個(gè))黑豆(七個(gè))鹽(少許)上同研爛,捏成一餅,烘熱放臍上,以帛扎定,久則自通。

虛羸第八十一問(wèn)

仲陽(yáng)云∶虛羸者、脾胃不和,不能乳食,致使肌膚瘦弱,亦因大病或吐瀉后,脾胃尚弱,不能傳化谷氣也。有冷者、時(shí)時(shí)下利,唇口青白,有熱溫壯、身熱肌肉微黃,此冷熱虛羸也。冷者、木香丸主之,夏月不可服,如有此癥,則少服之。熱者、胡黃連主之,冬月不可服,如有此癥,則少服之。傷寒后虛羸者、竹葉湯主之,常服四君子湯,異功散、參苓白術(shù)散之劑皆可服也。橘連丸久服充肥,兼服肥兒丸。


木香丸

見(jiàn)第七十九問(wèn)。


胡黃連丸

見(jiàn)第七十九問(wèn)。


竹葉湯

見(jiàn)第五十一問(wèn)竹葉石膏湯。


四君子湯

見(jiàn)第十六問(wèn)。


異功散

見(jiàn)第十七問(wèn)。


參苓白術(shù)散

治脾胃虛弱,飲食不進(jìn),多困少力,煩滿(mǎn)痞噎,心忪氣喘,嘔吐泄瀉,及傷寒咳嗽。此藥中和不熱,久服養氣育神,醒脾悅色,順正辟邪。

白扁豆(一斤半、姜汁浸、去皮、微炒)人參(去蘆)白茯苓白術(shù)甘草(炙)山藥(各二斤)蓮肉桔梗薏苡仁縮砂仁(各一斤)上為末,每服二錢(qián),棗湯調下,小兒量大小加減。


橘連丸

治瘦。久服消食和氣,長(cháng)肌肉。

廣陳皮黃連(各一兩、去須)上為末,別研入麝半錢(qián),用豬膽七個(gè),分藥入膽內,將水煮,候臨熱,以針微扎破,以熟為度,取出以粟米粥和丸,如綠豆大。每服二三十丸,米飲下,量大小與之無(wú)時(shí)。


肥兒丸

見(jiàn)第七十九問(wèn)。


快活丸

治脾胃虛弱,雖進(jìn)飲食,則遲化而中滿(mǎn),嘔吐肚急,面黃肚疼,臟腑不調,寬中快膈。亦治大人,十噎五膈,并宜服之。

檀香益智莪術(shù)(各五錢(qián))三棱(一兩)砂仁姜黃甘松白豆蔻甘草(各一兩半)陳皮(七錢(qián))香附子(三兩)上為末,滴水丸麻子大,每服三五十丸,姜湯白湯任下。

胃氣不和虛冷第八十二問(wèn)

仲陽(yáng)云∶胃氣不和,面白無(wú)精光,口中冷氣,不思食,吐水肌瘦,虛弱腹痛,當補脾益黃散主之。凡人以胃氣為本,惟治病亦然,胃氣有實(shí)有虛,實(shí)者則有痞滿(mǎn)內熱之癥,虛則有嘔吐不食之證。虛者益之,實(shí)者損之,欲得其平則可矣。平胃散、觀(guān)音散、銀白散,壯胃之劑,不可缺也。


益黃散

見(jiàn)第八問(wèn)。


平胃散

治脾胃不和,不思飲食,心腹脅肋脹滿(mǎn)刺痛,口苦無(wú)味,胸滿(mǎn)短氣,嘔噦惡心,噯氣吐酸,面色痿黃,體弱肌瘦,怠惰嗜臥,體重節痛,常多自利?;魜y痞噎隔氣翻胃,并宜服之。

濃樸(去粗皮、水浸一宿銼、姜汁制炒、五十兩)甘草(炙、十兩)陳皮(去白、十兩)蒼術(shù)(去粗皮、米泔浸一日、焙干、五斤、炒)上為末,每二錢(qián),水一盞,姜二片,棗二個(gè),煎七分,去姜棗,熱服。食前入鹽一捻,沸湯點(diǎn)服,亦得。常服調氣暖胃,化宿食,消痰飲,辟風(fēng)寒暑濕,四時(shí)非節之氣。


觀(guān)音散

見(jiàn)第六十問(wèn)和劑觀(guān)音散。


銀白散

見(jiàn)第十六問(wèn)。

食積冷熱第八十三問(wèn)

巢氏云∶夫宿食不消者、脾胃冷故也。小兒乳哺飲食,取冷過(guò)度,冷氣積于脾胃。胃為水谷之海,脾氣磨而消之,胃氣調和,則乳哺消化,脾傷于冷,則宿食不消,脈沉者傷食不化故也。亦有傷乳傷食而身熱者,惟肚腹之熱尤甚,人之傷積,肚熱糞極臭酸,而夜間有熱,傷積之明驗,人所未曉也。冷者消食丸、木香丸。夜間有熱。天明復冷,乃是傷寒夾食失解故也,當服白餅子,先與微利,次與參蘇飲,發(fā)熱地骨皮飲、秦艽散,退熱而安。有實(shí)熱者,大柴胡湯去大黃,亦可服。傷寒論∶人病有宿食,何以別之?師曰;寸口脈浮而大,按之反澀,故知有宿食,當下之,宜大承氣湯。

其喘發(fā)熱者,紫霜丸主之。冷癥用進(jìn)食丸尤佳,亦治食厥,乃四肢逆冷,面色青黑是也,或當吐而蘇。有痰者,溫膽湯加減服,痰定而嘔自痊,冷癥丁香丸可服,白餅子下痰亦可。


消食丸

見(jiàn)第五十九問(wèn)及第六十問(wèn)。


木香丸

見(jiàn)第四十六問(wèn)。

木香莪術(shù)砂仁青皮(去白)朱砂(研細)代赭(研、各二錢(qián))大丁香(一錢(qián))川巴豆肉(去油)上為末和勻,飛白面糊丸麻子大,風(fēng)干。每服二十三丸,乳傷乳汁下,食傷米飲下。


丁香丸

丁香砂仁(二十粒)使君子肉(五個(gè))烏梅肉巴豆肉(各三個(gè)、去油)上為末,爛飯丸麻子大,每服二三丸,陳皮湯下。

虛實(shí)腫脹第八十四問(wèn)

議曰∶腫、脹二癥,此由虛中有積,久患失治,日漸傳變,癥候多端。隨輕重,察盛衰,審表里以主治,先固其本,后正其標,斯無(wú)恙矣。有濕腫,有毒瓦斯腫,傷寒虛腫,瀉痢虛腫,氣血虛腫;有疳脹氣脹,癥積脹,鎖肚脹,脘膈脹,食膨脹,蛔氣脹,虛冷積脹。以上腫脹虛積,并當下之,各有其法。其受濕于脾胃,久不克化,氣浮四肢,頭面皆腫。

食毒瓦斯,由脾胃傷之,冷積毒瓦斯,停留于脘膈,致虛入腹作腫。傷寒下之太蚤,乘虛入腹作腫。瀉痢之人,脾氣亦虛,是以致腫。以上宜平調胃氣,補臟充實(shí),方可去腫。其氣血虛腫。皆由榮衛不順,臟腑怯弱,壅滯三焦,流注百脈,表里俱虛,邪正相亂,以致四肢浮腫,腹肚膨滿(mǎn);以上先調榮衛之順,次服分氣以散之。其疳氣積脹,宜先與保童,當兼塌氣以去之。其痞癖氣脹癥積脹,宜三棱以消痞。其鎖肚脹,宜與珍珠天麻丸以通之。其上膈中脘,食傷膨脹,宜三棱、塌氣、大茱連丸以消磨之。其蛔脹,宜下蟲(chóng)丸以化之。其虛冷積脹,宜沉香煎以溫之。以上諸癥,宜調和胃氣,消磨通利,腫脹必然平復矣,如有熱者,必以葶藶、牽牛等輩以治之,推氣丸劑亦可服。


分氣飲

治小兒腫脹作喘氣短而急。

桔梗赤茯苓陳皮桑白皮(銼)大腹皮枳殼(炒)半夏曲真蘇子(微炒)紫蘇甘草(炙、各二錢(qián))草果仁(一錢(qián))上銼散,每服一錢(qián)半,姜棗煎服。


五疳保童丸

治五種疳疾。

五倍子(生)青黛夜明砂(布裹洗)苦楝根皮蘆薈熊膽(研入)黃連(去毛)龍膽草(生用)干蟾(酥炙、去骨皮)麝香(研)蕪荑(取仁)蟬蛻(去土、各等分)上為末,粟米糊丸麻子大,一歲兒二十丸,米飲下二、三服。


湯氏塌氣散

治小兒腹脹氣喘,體腫面浮。

陳皮(一合、炒)青皮(去瓤、巴豆二十一粒、炒黃色、去巴豆用)甘草(炙、各半兩)黑牽牛(二錢(qián)半、半生半炒)肉豆蔻(二個(gè)、煨香)上末半錢(qián),米飲調下,加檳榔一個(gè)。


塌氣丸

治小兒疳氣,腹脹喘急,并面浮腫。

丁香胡椒(炒、各五錢(qián))萊菔子(炒)白牽牛(各七錢(qián)半)上為末,面糊丸小豆大,三歲三十丸,米湯下。


塌氣散

治小兒腹脹氣粗,并疳疾相攻,面目浮腫。

木香(一錢(qián))青皮(五錢(qián))巴豆(三十粒、同炒、豆黃色、去巴豆用)上為末,三歲半錢(qián),米湯下,食前連進(jìn)即效。


三棱煎丸

治嬰孩食傷生冷、甜膩、毒熱、等物,脾胃積滯,久不克化,令兒壯熱腳冷,痞癖寒熱。及療瘕。

中脘不和,膨脹上膈,氣壅心腹,不得通宣,所以作疾。此藥溫良,但是諸積滯食不化,并宜與服。

京三棱(成塊煮、半兩)莪術(shù)(并炮、、各半兩)芫花(二錢(qián)半、醋浸、炒)鱉甲(去裙、米醋炙焦、半兩)淡豆豉(一錢(qián))巴豆(二十一粒、去殼)川當歸(半兩)杏仁(去皮尖、二錢(qián)半、炒令赤)上前四味一處,以米醋一碗,煮令干,仍用炒起,更細銼焙為末,次入當歸末,杏仁、巴豆、淡豉、和勻水煮,面糊丸麻子大,每服二十丸,姜湯下,大小加減服之。


三棱丸

治小兒停積,腹脅脹滿(mǎn),干噦惡心,全不入食。

三棱(煨)木香神曲(炒)陳皮(去白)半夏(姜制、各一兩)丁香桂(各五錢(qián))上為末,曲和丸如黃米大,每二十丸,乳食后,溫生姜湯下。


珍珠天麻丸

治急驚風(fēng),請量用之,以通為度。此方仍治吊腸、鎖肚、撮口、至妙。丸如麻子大,初生患者;三日三丸,五日五丸,七日七丸。加青黛、名青黛丸。

天南星(炮)天麻白附子(炮、各二錢(qián)半)膩粉(半錢(qián))巴霜(一字)蕪荑(炒)全蝎滑石(各二錢(qián)半)上為末,煮細面糊丸如麻子大,一歲每服五丸,二歲十丸,大小加減,薄荷湯點(diǎn)茶清送下。


大茱連丸

治小兒飲食過(guò)度,胸膈膨脹,上下氣不宣通,郁滯迷悶,情思少樂(lè ),大則作喘,飲食不化,作渴煩躁,坐臥不任,肢體倦怠,腹脅疼痛。

莪術(shù)京三棱(各二錢(qián)半、醋煮)干姜(炮)陳皮(去白)木香丁香(各三錢(qián))巴豆(二十一粒、去膜心、去油用)綠細小茱萸(二錢(qián))上為末,醋和為丸麻子大,每服七丸至十丸,大者加服,生姜棗子湯下。


下蟲(chóng)丸

見(jiàn)第七十九問(wèn)。


沉香煎

治脾氣冷積。

乳香沉香丁香杏仁(炒)百草霜木香(各一錢(qián))肉豆蔻(一個(gè)、煨)巴豆(十四粒、出油如霜)上為末,酒煮蠟和,丸綠豆大,每服三、五丸,淡生姜湯下,應患肚痛不止者、服之效。常服以通為度。


推氣丸

見(jiàn)第四十九問(wèn)。


遇仙丹

治諸蟲(chóng),取諸積。

牽牛(三斤)大腹子(二斤)錫灰(二兩、炙干為末)大黃(四兩)雷丸(四兩)青木香鶴虱(各二兩)干漆(二兩)皂角(四條)上后四味煎水,用粟米煮粥,初用牽牛末,次用大腹末,三用錫灰,四用大黃,五用雷丸,六用青木香,和劑丸如梧桐子大,每服五、七丸,用姜湯熟水送下。

此藥專(zhuān)治男子婦人、積蟲(chóng)氣塊,五勞七傷,赤白痢疾,便血注下,皮黃水腫,十般氣,十一般惡蟲(chóng),又進(jìn)飲食,除病悅顏色,不與他藥相反,四季可服,細末三四錢(qián),量大小加減,服時(shí)不吃晚飯,三更用清茶下,次早桶子內蟲(chóng)積、及粒米盡,方可洗面,溫粥補之。傷寒孕婦不可服。

蛔蟲(chóng)第八十五問(wèn)

巢氏云∶蛔蟲(chóng)者、九蟲(chóng)之內一蟲(chóng)也,長(cháng)一尺,亦有長(cháng)五六寸者,或因臟腑虛弱而動(dòng),或因食甘肥而動(dòng),其動(dòng)則腹中痛,發(fā)作腫聚,行來(lái)上下,痛有休止,亦攻心痛,口喜吐涎及清水,貫傷心者則死。診其脈,腹中痛,其脈法當沉弱而弦,反脈大則是蛔蟲(chóng)也。此病因食物太早,愛(ài)甜怕苦,痛時(shí)便高聲啼叫,只看人中上、鼻頭唇口一時(shí)黑色,即是此癥,當服使君子丸、檳榔散、化蟲(chóng)丸藥取下便無(wú)事。仲景云∶蛔厥者,其人當吐蛔,今病煩此為臟寒,烏梅丸主之。其蛔蟲(chóng)穿心者,用薏苡根煎湯治之即安。


使君子丸

治小兒五疳,脾胃不和,心腹膨脹,時(shí)復痛,不進(jìn)飲食,漸至羸瘦,并宜服之。

白芍藥濃樸(制)陳皮(去白)川芎甘草(各二錢(qián)半)使君子肉(湯浸去黑皮、一兩)上為末,煉蜜丸如芡實(shí)大,每服一丸,陳米飲化下,大治小兒腹痛。


檳榔散

治腎疳宣露候良方,去蟲(chóng)后服此。

木香檳榔人參黃連甘草(炙、各等分)上為末,每一錢(qián),小者五分,熟水調服。


化蟲(chóng)丸

治小兒蟲(chóng)咬心痛,來(lái)去不定,不思飲食。

鶴虱(炒)檳榔胡粉楝根皮(各半兩)白礬(三錢(qián)半、半生半火)上為末,面糊丸綠豆大,三歲三十丸,溫漿水入油三五滴吞下,食前。有蟲(chóng)皆化為水,大蟲(chóng)自下,且初服甚妙。


烏梅丸

治蛔厥,其人當吐蛔,今病者靜而復煩,此為臟寒,蛔蟲(chóng)上入其膈,故煩,須臾復止,得食而嘔,又煩者蛔聞食臭出,其人當自吐蛔,又治久痢。

烏梅(七十五個(gè))干姜(二兩半)黃連(四兩)蜀椒(出汗)當歸(各一兩)細辛人參附子(炮、去皮臍)桂枝(去皮)黃柏(各一兩半)上為末,用酒浸烏梅肉一宿,去核,蒸飯杵成泥,和藥勻丸麻子大。每服十丸,食后米飲下,日三服,忌生冷等物。

第九十一問(wèn)

圣濟論證、肺經(jīng)受風(fēng)寒,因咳嗽,肺停冷血生痰,致使腑臟有熱,睡臥不安,故成,咽喉間如拽鋸之聲。

小兒若有此候,可服通關(guān)梅花飲子并半夏丸,及保壽散、小歸命散、解肌散,三兩服自安。若見(jiàn)如瘕證,喉間若拽鋸聲者,乃肺感風(fēng)邪,上氣喘急,面唇青色,項下有深凹陷,痰涎粘如膠漆,口生腥臭,惡氣舌縮者、皆不可治也。


梅花飲子

治嬰孩驚熱、潮熱、虛熱、積熱,五臟蘊熱,上焦壅熱,手足心熱,喉中多痰,面色或紅或白,變蒸牙,鼻流清涕,氣急肝肺壅熱,目赤咳嗽?;虮蝗宋锼@,夜啼睡臥不安,心中驚怖,情緒不快?;騻疂u安,尚有余熱未除,亦宜進(jìn)此,三兩服,常服鎮心壓驚,化痰退熱安神,可除未來(lái)之患,通關(guān)。

南硼砂馬牙硝(另研)芒硝(另研)甘草(炙、各半兩)人參(一兩)辰砂(二錢(qián)半)片腦麝香(一字)上八味為末,以瓷器收之,遇有此證,服一匙,麥門(mén)冬湯調下。氣喘咳嗽,桑白皮湯調下,常服薄荷湯下。


吳子玉方

白色信石(一字、并下豆粉、研炮過(guò)、用)生南星枯礬(各一錢(qián))鵝管石硼砂(各半錢(qián))綠豆粉雄黃(各一錢(qián)半)上為末,糊丸如蘿卜子大,臨臥用冷茶清吞下五丸。


半夏丸

治肺氣不調,咳嗽喘滿(mǎn),痰涎壅塞,心下堅滿(mǎn),短氣煩悶,風(fēng)壅痰實(shí),頭目昏眩,咽膈不利,嘔吐惡心,神思昏憒,心忪面熱,涕唾稠粘,并皆治之。

白礬(枯過(guò)、二兩五錢(qián))半夏(三兩、湯洗去滑、姜汁浸一宿)上為細末,生姜自然汁,為丸梧桐子大,每服十丸,或二十丸,食后臥時(shí)、生姜湯下。小兒丸如麻子大。


保壽散

見(jiàn)第五十問(wèn)。


小歸命散

治小兒變蒸傷寒,潮熱驚熱呀,鼻流清涕咳嗽,渾身溫壯,咽喉有涎,兼前項傷寒等證,及退驚熱,墜涎安神,百病不生。

白茯苓人參白術(shù)(各半兩)甘草(三錢(qián))辰砂(二錢(qián))片腦麝香(各少許)上七味為末,每服半錢(qián),薄荷湯調下。


解肌散

治嬰孩傷寒風(fēng),面部紅赤呀,渾身壯熱,有前項等形證,兼服人參散,后得熱退,可觀(guān)患勢輕重,若患稍輕,脈候不洪數,面不大赤,不加煩躁,然須呻吟語(yǔ),此為輕可之候,但只進(jìn)此。

人參鉤藤桔梗甘草川芎(各三錢(qián))葶藶(一錢(qián)、炒)白茯苓(一錢(qián))杏仁(四十九個(gè)、去皮尖)石膏()麻黃(去節、各四錢(qián))上銼散,每服二錢(qián),棗一枚,水一盞,煎半盞服。如國中傷寒,先下此藥,是須要仔細辨認形證,則面青白,耳珠腳膝尻骨,俱冷如冰,身體溫壯,亦狂躁語(yǔ),夢(mèng)中驚笑,乃是此候也。若小兒傷寒等,服此解肌散、漸得熱退,次第可服大歸命散、保壽散、輕粉白術(shù)散等調理。


白玉丸

利膈下痰涎,去心胸噎塞不止,并咳嗽多痰。

南星半夏僵蠶白礬(生、各二錢(qián)半)上為末,杏仁七個(gè)去皮尖,巴豆一粒,同研勻,再用去皮生姜汁為丸,如粟米大,每服一、二十丸,姜湯送下,不拘時(shí)。

瘧證第九十二問(wèn)

巢氏云∶瘧疾者、由夏傷于暑,客于皮膚,至秋因勞動(dòng)血氣,腠理虛而邪氣乘之,動(dòng)前暑熱、正邪相擊,陰陽(yáng)交爭,陽(yáng)盛則熱,陰盛則寒,陰陽(yáng)更盛更虛,故發(fā)寒熱,陰陽(yáng)相離,則寒熱俱歇,若邪動(dòng)氣至,交爭復發(fā)。小兒未能觸冒于暑,而亦病瘧者,乃乳母持抱解脫,不避風(fēng)寒者也。夫風(fēng)邪所傷,客于皮膚,而痰飲積于臟腑,致令血氣不和,陰陽(yáng)交爭,若真氣勝則邪氣退,邪氣未盡,故發(fā)瘧也;邪氣雖退,陰血尚虛,邪干于真氣,臟腑熱氣未散,故余熱往來(lái)也;其病正發(fā),寒熱交爭之時(shí),熱氣乘臟則燥而渴,留飲停滯成癖,結于脅下,故瘥后脅下結硬也;若引飲不止,小便澀者,則變成癖也;寒熱往來(lái),而熱乘五臟,氣積不泄,故煩滿(mǎn),寒熱相搏,而擊于臟氣,故腹痛也。寒多熱少無(wú)汗者,桂枝麻黃各半湯;有汗多者、柴胡桂枝湯;汗多渴者,白虎加桂湯;小便赤熱多而渴者,小柴胡湯;瘧未散者,鬼哭散止之;寒少熱多者,可服清脾湯;養胃湯,治脾胃冷弱者,四獸飲亦可服。其截瘧丸子、切不可用砒霜者,但可服有常山者,有阿魏者,真能散痞癖也。熱多汗出而渴腹疼者、大柴胡湯加葛根可也。其瘧后加之冷證痞癖結塊者,木香丸主之;煩悶者,五苓散;有熱甚者,白虎湯,或加桂,或加人參。時(shí)行壯熱者,柴胡石膏湯亦可服;頭疼甚者、蔥白加甘草亦可服;知母麻黃湯,亦治瘧之奇劑也。


桂枝麻黃各半湯

見(jiàn)第五十三問(wèn)。


白虎加桂湯

見(jiàn)第五十八問(wèn)白虎湯。


小柴胡湯

見(jiàn)第二十九問(wèn)。


柴胡桂枝湯

柴胡(八錢(qián))黃芩(二錢(qián))半夏(二錢(qián)半)芍藥甘草桂枝(各三錢(qián))上銼散,每服三錢(qián),姜三片,棗一枚,煎食前服。


鬼哭散

治止瘧疾。

常山大腹皮白茯苓鱉甲(酸炙)甘草(炙、各等分)上除鱉甲甘草炙外,三件不得見(jiàn)火,用桃柳枝七寸同煎,臨發(fā)。略吐涎不妨,只用常山、白茯苓、甘草亦效。


清脾湯

治瘴瘧脈來(lái)弦數,但熱不寒,或熱多寒少,膈滿(mǎn)不食,口苦舌干,煩渴飲水,小便赤黃,大便欠利。

青皮濃樸(姜制,炒)白術(shù)草果(去)柴胡茯苓半夏(湯泡七次)黃芩甘草(炙、各等分)上銼散,每服三錢(qián),水一盞,生姜二片,煎六分,去滓溫服,不拘時(shí)。


四獸飲

治五臟氣虛、喜怒不節,勞逸兼并,致陰陽(yáng)相勝,結聚痰飲,與衛氣相搏,發(fā)為瘧疾。兼治瘴瘧,最有神效,常服溫中快膈。

半夏茯苓人參白術(shù)草果橘紅(各等分)甘草(減半)上銼散,每服三錢(qián),烏梅、姜、棗各一,水一盞煎服。


胡黃連散

治小兒瘧。

人參胡黃連草果檳榔甘草柴胡(各等分)上銼散,水一盞,煎三分服。


養胃湯

治外感風(fēng)寒,內傷生冷,溫中快膈,能辟山嵐瘴氣,寒瘧,脾胃虛寒。

濃樸蒼術(shù)(制)半夏(泡、各一兩)藿香草果仁茯苓人參(各半兩)甘草(炙)橘紅(各二錢(qián)半)上銼散,每服三錢(qián),水一盞,姜七片,烏梅一個(gè),煎六分,去滓熱服。兼治冷凍飲料傷脾,發(fā)為瘧疾?;蛑须涮摵?,嘔逆惡心。寒瘧加桂。


又方

陳皮(去白、三錢(qián)半)甘草(炙)濃樸(制)半夏(各三錢(qián)、泡)人參草果(各二錢(qián))白茯苓(四錢(qián))藿香(七錢(qián)、洗)青皮(去瓤)莪術(shù)三棱(煨)大腹皮(各一錢(qián)半)蒼術(shù)烏梅(各五錢(qián))上銼散,每服三錢(qián),姜棗煎服。


經(jīng)效瘧丹

治瘧母結癖,寒熱無(wú)已。

真阿魏雄黃(各二錢(qián)半)朱砂(一錢(qián)半)上沸湯泡阿魏研散,雄朱和之,稀面糊丸梧桐子大,每服一丸,人參湯候冷,空心服。瘴瘧桃枝煎冷服。臨發(fā)磨一丸,敷鼻頭口畔。


大柴胡湯加干葛

見(jiàn)第二十九問(wèn)大柴胡湯。


木香丸

見(jiàn)第四十六問(wèn)。


五苓散

見(jiàn)第五十二問(wèn)。


白虎湯

見(jiàn)第五十八問(wèn)。


柴胡石膏湯

見(jiàn)第五十二問(wèn)。


蔥白湯

見(jiàn)第五十一問(wèn)。


知母麻黃湯

治傷寒瘥后,或十數日,或半月二十日,終不惺惺,?;璩?,似失精神,語(yǔ)言錯繆,又無(wú)寒熱,醫或作鬼祟,或作風(fēng)痰,多般治之不瘥?;虺Τ睙犷a赤,或有寒熱似瘧。都般發(fā)汗不盡,余毒在心胞絡(luò )間所致。

知母麻黃(去節)甘草(炙)芍藥黃芩(各半兩)桂枝(去皮、半兩、盛暑可減半)上銼散,每服三錢(qián),水一盞,煎七分,去滓溫服,令微汗。若心煩不眠,欲飲水,當稍稍與之,令胃氣和即愈。未汗須再服,大小加減。

癰毒腫癤第九十三問(wèn)

湯氏云∶此四者,皆由血氣凝滯,而有熱毒之氣乘之,故結聚成癰癤腫毒也。備急神驗方,未結之初,微見(jiàn)有頭,紅起隱痛者,急用不語(yǔ)唾,夜半頻頻涂之,即消散。若已結成,當用天烏散貼方。治小癰瘡,驚毒癤腫,皆可服漏蘆散,真良方也。熱甚者,青解毒丸,四順清涼散加防風(fēng)、連翹,玄參劑亦可服,五?;镜び攘?,連翹湯可服。青露散掩之,留小孔,后用驚毒掩子收瘡口取效。熱甚者,涼膈散亦可服。


天烏散貼方

天南星赤小豆草烏黃柏上等分為末,生姜自然汁,調貼患處。用米醋調尤佳。


漏蘆散

治小兒癰瘡,及丹毒瘡癤。

漏蘆麻黃(去根節)芒硝連翹黃芩川升麻甘草(各二錢(qián)半)川大黃(一兩、炒)白斂(七錢(qián)半)上銼散,每服二錢(qián),水一盞,煎五分,去滓,量大小加減,不拘時(shí)候,加減溫服??杉忧蓟?、荊芥、川芎、防風(fēng)、枳殼。


青解毒丸

見(jiàn)第九十問(wèn)。


四順清涼飲

見(jiàn)第四十四問(wèn)。


玄參劑

解諸般熱,消瘡癤。

生地黃玄參(各一兩)大黃(煨、半兩)上為末,煉蜜丸桐子大,每服一丸,煎燈心竹葉湯化下,入沙糖少許,亦可加羌活、川芎、赤芍藥、連翹、防風(fēng)。


又方

治疹痘后,余毒不散,遍身生瘡不已,大能解毒。

玄參赤芍藥生地黃赤茯苓荊芥防風(fēng)木通桔梗黃芩朱砂青黛(各等分)上為細末,煉蜜丸芡實(shí)大,每服一丸,薄荷湯下,大小加減服之。


五?;镜?/span>

治小兒蘊積毒熱,驚惕狂躁,頰赤咽干,口舌生瘡,夜臥不寧,譫言煩躁,頭面身體多生瘡癤。

玄參桔梗(各二兩)茯苓(二兩半)人參牙硝青黛(各一兩)甘草(七錢(qián)半)麝香(一字)金箔銀箔(各十片為衣)上為末,煉蜜丸和劑,如芡實(shí)大,每服一丸,薄荷湯下,不拘時(shí)。及治瘡疹后、余毒上攻,口齒涎血臭氣,以生地黃汁、化下一丸,及用雞翎刷在口內。


連翹湯

見(jiàn)第三問(wèn)大連翹飲子。


青露散

治背疽,一切惡瘡,圍藥不胤開(kāi)。

白芨白斂白微白芷白蘚皮樸硝青黛黃柏大黃天花粉青露葉(即芙蓉葉)老龍皮(即老松木皮,各等分)上為細末,生姜自然汁調涂,留小孔,如干再用生姜汁潤。


驚毒掩子

治瘡癤初發(fā),掩上即退,已成速破。

蔥根(七個(gè))木鱉(七個(gè))白芷(三個(gè))巴豆(十四個(gè))黃丹(二兩)油(四兩)上先用油入前四味,武火熬,用柳木篦攪,以白芷焦黑為度,用綿濾去滓。再入銚,用文火熬,卻入黃丹,熬令紫黑色,成膏為度。治諸般瘡癤,去膿收瘡口。


驚毒諸般腫痛掩子

蒲黃大黃黃柏真粉連翹白芷白芨白斂牲蠣丹參(各等分)上為末,水調涂腫處。


涼膈散

治小兒腑臟積熱,煩躁多渴,頭昏唇焦,咽燥舌腫,赤目鼻衄,頷頰結硬,口舌生瘡,痰實(shí)不利,涕唾稠粘,睡臥不寧,譫語(yǔ)狂妄,腸胃燥結,便溺赤澀,一切風(fēng)腫,并宜服之。

川大黃樸硝甘草(炙、各一兩)連翹(二兩)梔子仁黃芩薄荷葉(去土各半兩)上銼散,每服二錢(qián),水一盞,入竹葉七片,蜜少許,煎四分,食后溫服,大小加減。

惡核瘰第九十四問(wèn)

巢氏云∶小兒惡核者,乃風(fēng)熱毒瓦斯,與血氣相搏,結成頑核,生于項頸,遇風(fēng)寒所折,不消結成瘰,久而潰膿成瘡者也。凡有此癥,宜服清涼飲子及升麻湯等藥,湯氏貼惡核瘰各有妙方。千金連翹丸、千金龍膽湯皆可服。


清涼飲子

見(jiàn)第四十問(wèn)。


連翹丸

治小兒無(wú)故寒熱,強健如故,而身體頸項結核瘰,及腸脅背里有堅核不痛,名為結風(fēng)氣腫。

連翹桑白皮白頭翁牡丹皮防風(fēng)黃柏桂心香豉獨活秦艽(各半兩)海藻(二錢(qián)半)上為末,煉蜜為丸如梧桐子大,每服十丸或二十丸,燈心湯下。


千金龍膽湯

見(jiàn)第三問(wèn)。


大圣散

治瘰,消風(fēng)毒腫,上壅內熱,多生癮疹,風(fēng)丹風(fēng)證。食煎爆多致此疾。

羌活荊芥升麻薄荷防風(fēng)甘草大黃黃芩玄參(各等分)或加赤芍藥、連翹上各等分為末,每二錢(qián),水一盞,煎六分溫服。又方用牡蠣二兩、火為末,玄參一兩,甘草半兩為末,每二錢(qián),清茶調下。

發(fā)斑第九十五問(wèn)

百問(wèn)云∶發(fā)斑有兩證,有溫毒發(fā)斑,有胃爛發(fā)斑也。溫毒發(fā)斑者,為冬月溫暖,人感乖戾之氣,未即病發(fā),至春或被積寒所折,毒瓦斯不得泄,至天氣暄熱,溫毒始發(fā),則肌肉斑爛癮疹如綿紋,其治用葛根橘皮湯、黃連橘皮湯主之。若胃爛發(fā)斑者、傷寒未下即發(fā)斑,下早亦發(fā)斑,蓋不當下而下之,熱氣乘虛入胃,當下失下,則胃熱不得泄,所以皆發(fā)斑也。凡發(fā)斑不可用表藥,蓋表虛里實(shí),若發(fā)其汗,重令開(kāi)泄,更增斑爛,表虛故也,玄參升麻湯、化斑湯主之。傷寒發(fā)斑,只是熱氣在臟腑,先攻腸胃,里蘊成瘡,方發(fā)出外,赤者易治,黑者難治,蓋毒瓦斯入胃之深故也,羌活散加蟬蛻治斑亦可。

   

   葛根橘皮湯

   治冬溫,未即病,春被積寒所折,不得發(fā)泄,至天氣暄熱,其溫毒始發(fā),肌中斑爛癮疹如綿紋,咳嗽心悶,但嘔吐清汁,服此藥即靜。兼治小兒麻痘瘡。

   葛根陳皮杏仁(去皮尖)麻黃(去節)知母黃芩甘草(各半兩)上銼散,白水煎,有熱不吐,去陳皮。冷證去黃芩、知母。

   

   黃連橘皮湯

   治溫毒發(fā)斑,兼治麻證,泄瀉并去血。

   黃連(一兩)陳皮杏仁(去皮尖)枳實(shí)(炒)麻黃(去節)葛根(各半兩)濃樸(制)甘草(炙、各一錢(qián)半)上銼散,每服二錢(qián),白水煎服,亦治煩渴,或不用濃樸、甘草。

   

   玄參升麻湯

   治傷寒、發(fā)汗吐下后,毒瓦斯不散,表虛里實(shí),熱發(fā)于外,故身斑如綿紋狀,甚則煩躁譫語(yǔ)。兼治喉閉腫痛。

   玄參升麻甘草(炙、各半兩)上銼散,每服二錢(qián),水一盞,煎六分,去滓服。又煎升麻湯,內加玄參亦可。

   

   化斑湯

   人參石膏葳蕤知母甘草(各二錢(qián)半)上銼散,每服二錢(qián),水一盞,入糯米半合,煎六分,米熟為度,溫服。

   

   羌活散

   見(jiàn)第二十問(wèn)人參羌活散。

原標題:嬰童百問(wèn)
上一篇:沒(méi)有了下一篇:沒(méi)有了

猜您感興趣